Opetussuunnitelma 2016 tuntijaon korjaus lukuvuodelle 2020-2021, biologia ja maantieto, Malmin peruskoulu

HEL 2020-005746
More recent handlings
§ 42

Opetussuunnitelmamuutos, Malmin peruskoulun biologian ja maantiedon tuntijaon korjaus lukuvuodelle 2020-2021

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Malmin peruskoulun opetussuunnitelman koulukohtaiset muutokset biologian ja maantiedon tuntijakoon johtokunnan esityksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline.
Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Malmin koulun johtokunta on esittänyt koulukohtaisia muutoksia opetussuunnitelmaan koskien biologian ja maantiedon tuntijakoa:

Malmin peruskoulun johtokunta on esittänyt, että Malmin peruskoulun opetussuunnitelmassa olevaa virhettä 9lk biologian (BI) ja maantiedon (MT) tuntijaossa korjataan lukuvuodelle 2020-2021 Helsingin opetussuunnitelman mukaisesti siten, että maantietoa on luokilla 7-9 seuraavasti: 1,1,1 vvt ja biologiaa 1,1,2 vvt. Malmin peruskoulun opetussuunnitelmaan on nyt virheellisesti merkitty maantietoa 1,1,2 vvt ja biologiaa 1,1,1 vvt.

Koulujen muutosesitykset ovat pedagogisesti perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen 22.12.2014 antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita.

This decision was published on 04.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Annika Naski, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 88047

annika.naski@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Pöytäkirja Malmin peruskoulun johtokunta 8.4.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.