Opetussuunnitelman muutos, Malmin peruskoulu, 8. ja 9. luokkalaisten valinnaisaineet

HEL 2020-006259
More recent handlings
§ 47

Muutos Malmin peruskoulun 8. ja 9. luokan valinnaisaineisiin

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Malmin peruskoulun opetussuunnitelman koulukohtaiset muutokset 8. ja 9. luokan valinnaisaineisiin johtokunnan esityksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline.
Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Malmin peruskoulun johtokunta on esittänyt tehtäväksi muutoksia 8. ja 9. luokan valinnaisaineisiin.

Johtokunta on esittänyt, että 8. ja 9. luokalle tarjotaan seuraavat 2 vvt valinnaisaineet (valitaan 1 / kori) A-korissa: espanja, kiina, ranska, saksa, kotitalous, kuvataide, musiikki, tekninen työ, tekstiilityö, liikunta ja nuorten elämys- ja toimintakurssi. B-korissa tarjolla kotitalous, kuvataide, liikunta ja musiikki. Korin A valinnat eivät voi olla samoja kuin korin B valinnat ja toisin päin. Lisäksi johtokunta on esittänyt seuraavia muutoksia 1 vvt:n 9. luokan valinnaisaineisiin: valitaan yksi aine/kori ja opetus toteutetaan yhden jakson aikana kaksoistunteina. Valinnaisaineet ovat A-korissa A-englanti tai A-ruotsi, viestintä, hygieniapassi, bändipaja, ohjelmointi ja robotiikka, koripallo sekä tanssi-ilmaisu, peruskurssi.
B-korissa valittavana filosofia, ilmaisutaito, yrittäjyys, valokuva ja video, retkeily sekä tanssi-ilmaisu, jatkokurssi. Liitteenä nykyiset valinnaisaineet ja uudet valinnaisaineet.

Malmin peruskoulussa on tullut tarvetta tehdä lisäyksiä 8. ja 9. luokan valinnaisaineisiin. Perusteluna johtokunta esittää, että Malmin peruskoulussa on yhdeksän erityisluokkaa, joissa yhteensä 80 oppilasta. Erityisen tuen oppilaita integroituneena yleisopetuksen luokkiin on noin 100 oppilasta. Erityisen tuen oppilaiden määrä luo tarpeen uuden valinnaisaineen tuomiseen 8. ja 9. luokan valintoihin. Rehtori on ollut yhteydessä Stadin ammattiopiston Vilppulan toimipisteeseen. Yhteistyössä on sovittu, että nuorten elämys- ja toimintakurssi on mahdollista saada hyväksytyksi suoritukseksi heidän lähihoitajaksi opiskelevien opinnoissa. Lisäksi 9. -luokkalaisten valinnaisaineiden valinta on tällä hetkellä liian suppea eikä vastaa oppilaiden tarpeisiin eikä toiveisiin. Lisäämällä valinnaisaineiden määrää, oppilailla on enemmän vapautta valita itselleen mielekkäitä ja hyödyllisiä kokonaisuuksia. Yhteistyössä ME-koulun kanssa keväällä 2019 on haastateltu 7.-9.- luokkien osallisuusryhmiä. Haastattelussa oppilaat toivat esille, mikä lisäisi Malmin peruskoulussa kouluviihtyvyyttä. Uusissa valinnaisaineissa on otettu huomioon oppilaiden tarpeet ja toiveet. Opettajat ovat saaneet ehdottaa omia valinnaisaineita johtoryhmälle. Johtoryhmä on koonnut ehdotuksista esityksen valinnaisaineista, ja ne on käsitelty yhteistoiminnallisesti henkilöstön kanssa. Yhteistoiminnallisen käsittelyn jälkeen johtoryhmä teki tarvittavat korjaukset ja näin muodostui Malmin peruskoulun uudet valinnaisainekokonaisuudet. Uusista valinnaisista on tehty opetussuunnitelmaan kuvaukset ja arviointikriteerit, jotka ovat liitteenä.

Malmin peruskoulun muutosesitykset ovat pedagogisesti perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen 22.12.2014 antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita.

This decision was published on 11.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Annika Naski, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 88047

annika.naski@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Pöytäkirja Malmin peruskoulun johtokunta
2. Esitys uusista valinnaisaineista Malmin peruskoulu
3. Valinnaisaineet 8.-9. lk ja 9. lk. uusi opsteksti.Malmin peruskoulu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.