Helsingin kaupunginkirjaston omatoimikirjaston käyttösäännöt

HEL 2020-006634
More recent handlings
§ 11

Helsingin kaupunginkirjaston omatoimikirjaston käyttösäännöt

Kirjastopalvelujen johtaja

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti vahvistaa liitteenä olevat Helsingin kaupunginkirjaston omatoimikirjaston käyttösäännöt, jotka tulevat voimaan 1.6.2020.

Päätöksen perustelut

Toimivalta asiassa perustuu Helsingin kaupungin hallintosäännön 5. luvun 8 §:ään, jonka mukaan kirjastopalvelujen kokonaisuutta johtaa kirjastopalvelujen johtaja.

This decision was published on 20.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tuija Krykov, johdon assistentti, puhelin: 09 310 85516

tuija.krykov@hel.fi

Decisionmaker

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja