Vuokraus, varastotila, Koetilantie 1, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Viikin kirjasto

HEL 2020-006803
More recent handlings
§ 12

Varastotilan tilapäinen vuokraus Viikin kirjaston peruskorjauksen ajaksi, Koetilantien 1

Kirjastopalvelujen johtaja

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti vuokrata 96 m² suuruisen varastotilan kaupunkiympäristön toimialalta kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan Viikin kirjaston käyttöön. Varastotila vuokrataan Viikin kirjaston peruskorjauksen ajaksi 1.6.2020 alkaen.

Päätöksen perustelut

Infokeskus Korona, jossa Viikin kirjasto on vuokralaisena, menee peruskorjaukseen 1.6.2020 alkaen. Peruskorjauksen ajaksi kaupunki on vuokrannut kirjaston käyttöön väistötilat, mutta niiden lisäksi tarvitaan tilaa myös varastokäyttöön.

Varastotilan vuokrasopimus alkaa 1.6.2020 ja se on voimassa toistaiseksi yhden (1) kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Tilan kokonaisvuokra on 780 euroa/kk (noin 8,12 euroa/m²/kk) eli 9 360 euroa vuodessa. Sopimuksessa noudatetaan tavanomaisia kaupungin sisäisiä osakehuoneiston ehtoja vastuujakotaulukoineen. Vuokrattava tila tarvitaan varastokäyttöön peruskorjauksen ajaksi, arviolta kesään 2021 asti.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan 20.6.2017, § 4 tekemän päätöksen mukaisesti huonetilan vuokralle ottamisesta päättää palvelukokonaisuuden johtaja, kun sopimuksen arvo on enintään 20 000 euroa.

This decision was published on 02.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Anki Mölläri, vs. kirjastonjohtaja, puhelin: 09 310 85671

anki.mollari@hel.fi

Decisionmaker

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja