Hankinta, ostolaskujen skannauspalvelu, Taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2020-006899
More recent handlings
§ 10

ERHEPYKÄLÄ

Toimitusjohtaja

This decision was published on 28.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi

Decisionmaker

Päivi I Turpeinen
toimitusjohtaja