Hankinta, jätesäkit, H026-17, optiokauden käyttöönotto

HEL 2020-007130
More recent handlings
§ 153

JÄTESÄKKIEN YHTEISHANKINNAN OPTIOVUODEN KÄYTTÄMINEN

Hankintajohtaja

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että jätesäkkien yhteishankinnan toinen optiokausi otetaan käyttöön ja puitesopimus tehdään 1.7.2020 - 30.6.2021 ajaksi alla olevan sopimustoimittajan kanssa:

- Lapin Muovi Oy (0546507-7)

Optiokauden arvonlisäveroton arvo on 250 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen 15/2017, 13.6.2017 jätesäkkien yhteishankinnasta. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden optioon.

This decision was published on 03.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Elisa Selki-Rocchi, palvelupäällikkö, puhelin:

elisa.selki-rocchi@hel.fi

Decisionmaker

Jorma Lamminmäki
hankintajohtaja