Paikalliset virka- ja työehtosopimukset lomarahan vaihtamisesta vapaaksi

HEL 2020-007428
More recent handlings
§ 34

Paikalliset virka- ja työehtosopimukset lomarahan vaihtamisesta lomarahavapaaksi

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti liitteenä olevista paikallisista virka- ja työehtosopimuksista.

Päätöksen perustelut

Uudet virka- ja työehtosopimukset (KVTES, TS ja TTES) 2020 – 2022 sisältävät lomarahan vapaaksi vaihtamista koskevat määräykset. Määräykset astuvat voimaan 31.8.2020. Uusien määräysten voimaantulon ajankohta tarkoittaa vuoden 2020 lomarahojen osalta sitä, että lomarahavapaata ei voida käyttää, ellei kaupunki ja henkilöstöjärjestöt sovi lomarahavapaan käytöstä paikallisesti. Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS) sisältää jo määräykset lomarahan vaihtamisesta vapaaksi.

Työnantaja ja henkilöstöjärjestöjen edustajat ovat sopineet paikallisesti lomarahojen vapaaksi vaihtamisen mahdollisuudesta lomanmääräytymisvuoden 2019-2020 lomarahojen osalta kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) ja kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) soveltamisaloilla liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

This decision was published on 29.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sanna Tonteri, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 36274

sanna.tonteri@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Neuvottelupöytäkirja KVTES ja TS
2. Neuvottelupöytäkirja TTES
3. Paikallinen sopimus lomapalkan korotusosan vaihtamisesta lomapalkkavapaaksi TTES
4. Paikallinen sopimus lomarahan vaihtamisesta lomarahavapaaksi KVTES ja TS

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.