Sijaisen määrääminen keskushallinnossa kaupunginkanslian strategiaosaston strategiapäällikölle ja kansainvälisten asioiden päällikölle kesällä 2020

HEL 2020-007729
More recent handlings
§ 64

Sijaisten määrääminen strategiaosaston strategiapäällikölle ja kansainvälisten asioiden päällikölle kesällä 2020

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että strategiapäällikön vuosiloman aikana 29.6.–2.8.2020 hänen tehtäviään hoitavat seuraavat henkilöt:

29.6.–5.7.
Timo Cantell
6.–12.7.
Jani Moliis
13.–17.7.
Katja Vilkama
17.7.–2.8.
Ari Jaakola

Lisäksi strategiajohtaja päätti, että kansainvälisten asioiden päällikön vuosiloman aikana 29.6.–5.7.2020 ja 13.7.–2.8.2020 hänen tehtäviään hoitavat seuraavat henkilöt

29.6.–5.7.
Timo Cantell
13.–17.7.
Katja Vilkama
17.7.–2.8.
Ari Jaakola

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian toimintasäännön kohdan 10.4 mukaan osaston päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tarvittaessa muiden esimiesten sijaistusjärjestyksestä. Strategiaosaston yksiköiden päälliköiden sijaistuspäätös on tehty 8.1.2020 § 2. Vuosilomien ajoittumisesta osittain päällekkäin sijaisuutta ei voida hoitaa päätöksen puitteissa, vaan on syytä tehdä erillinen päätös.

This decision was published on 11.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 09 310 36121

merja.lehikoinen@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Marko Karvinen
strategiapäällikkö