Vuokraus, venepaikkojen edelleen vuokraus, Tervasaari, Merisatama, Munkkiniemi ja Sarvasto, Helsingin kaupungin liikuntapalvelut

HEL 2020-007777
More recent handlings
§ 25

Venepaikkojen edelleenvuokrauksen kokeilupilotti osana Ahti-palvelua

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti,

-
että liikuntapalvelujen venepaikkojen edelleenvuokrauksen kokeilupilotti toteutetaan 16.6. – 31.10.2020 välisenä aikana osana Ahti-palvelua. Kokeilussa voidaan edelleenvuokrata enintään kymmenen (10) venepaikkaa.
 
-
hyväksyä kokeilun ajaksi omia venepaikkojaan edelleenvuokraaville liikuntapalvelujen asiakkaille vuokrasopimuspohjan, jossa edelleenvuokraus sallitaan. Liite 1
 
-
hyväksyä kokeilun ajaksi lyhytaikaisen edelleenvuokrauksen mahdollistavan vuokrasopimuspohjan. Venepaikkoja voidaan edelleenvuokrata ainoastaan Helsingin kaupungin liikuntapalvelujen kirjallisella suostumuksella liitteenä olevaa vuokrasopimusta käyttäen. Liite 2
 
-
hyväksyä kokeilun ajaksi liikuntapalvelujen ja Satamapaikka.com:n välisen sopimuksen sekä sopimusliitteet edelleenvuokrauspilotin toteuttamisesta satamapaikka.com -järjestelmässä. Liitteet 3, 3.1 ja 3.2
 

Päätöksen perustelut

Kokeilupilotin kuvaus

Edelleenvuokrauksella tarkoitetaan tilapäistä vuokrausta, jossa venepaikan Helsingin kaupungin liikuntapalveluilta 16.6.-31.10.2020 vuokrannut henkilö edelleenvuokraa omaa venepaikkaansa väliaikaisesti lyhyttä käyttöä varten. Edelleenvuokrausaika voi vaihdella muutamista tunneista useampaan päivään allaolevan kuvauksen mukaisesti.

Pilotissa testataan erityyppisiä ja eri aikarajoihin soveltuvia kaupungin kohteita, joiksi valittiin:

 • Tervasaari (Helsingin keskusta, arviolta noin 2-4 tuntia), tavoitteena 1-2 venepaikkaa. Sovittu 1 paikka (nro 13).
 
 • Merisatama (Etelä-Helsingissä, päivä-/yövaraus) 1 paikka
 
 • Munkkiniemi (Länsi-Helsingissä, viikkovaraus) 1 paikka
 
 • Sarvasto (Itä-Helsingin Jollaksessa, käytettävissä koko kesän) 1 paikka, (nro 125).

Kaupungin venepaikkojen vakinaiset haltijat (neljä henkilöä) on erikseen valittu pilottiin. Pilottiin on myös mahdollista ottaa lisää venepaikan vakinaisia haltijoita, kuitenkin niin että heidän kokonaismääränsä on enintään 10 henkilöä.

Pilotissa kokeillaan erityyppisiä satamia ja venepaikkoja erilaisilla aikarajauksilla. Näin kerätään kokemuksia siitä, minkä tyyppiselle tilapäiselle venepaikkavuokraukselle on eniten kysyntää. Pilottiin osallistuville vakinaisille venepaikan haltijoille ja tilapäisille edelleenvuokraajille sekä sidosryhmille tehdään pilotin jälkeen kysely, jolla kerätään tietoa toiminnan mahdolliselle jatkokehitykselle.

Ahti-palvelu hyödyntää Satamapaikka.comin varaustoimintoa venepaikkojen edelleenvuokraamiseen. Ahti-palvelu näyttää satamapaikat ja vapaat lyhytaikaiset venepaikat kartalla ja listamuodossa. Käyttäjä valitsee, varaa ja maksaa paikkansa Satamapaikka.comin alustalla, jonne Ahti-palvelusta siirrytään linkin avulla.

Pilotin aikainen rahaliikenne (arvioitu kokonaismäärä enintään 300 euroa koko purjehduskaudelta) liikkuu Satamapaikka.comin järjestelmässä. Venepaikkojen edelleenvuokraamisesta saatavat tulot jäävät Satamapaikka.comille. Vastineeksi Satamapaikka.com tekee mallinnuksen ja muun tarvittavan perustamistyön, esimerkiksi perustaa paikat ja tekee layoutit. Satamapaikka.com vastaa myös tietotekniikasta ja tarjoaa tuen ongelmatilanteisiin (esim. maksut, kirjautuminen).

Maksuliikenne ja suoritukset eivät siis liity kaupungin tileihin ja järjestelmiin, joita Kuvassa ja Talpassa ei tarvitse seurata ja täsmäyttää. Ts. rahaliikenne ei ole kaupungin kirjanpidossa.

Liikuntapalvelut (Stefan Fröberg 14.4.2020) ei halua komissiota ja muutamien kymmenien eurojen tuloutus venepaikkojen haltijoiden tileille aiheuttaisi lähinnä ylimääräisiä hallintokuluja. Pilotissa selvitetään mahdollisuutta palkita venepaikan haltijoita/vuokraajia SeaPointin polttoainelahjakortilla.

Pilottia tehdään ainoastaan Ahti-projektin resursseilla eli projektipäällikkö Mia Marttiinin johdolla ja kahden Ratkaisutoimiston kehittäjän työpanoksella. Liikuntapalvelujen resurssipanostuksia ei pilottiin tarvita.

Pilottia edeltänyt kehitystoiminta

Ahti-palvelun prototyyppiin selvitettiin venepaikkojen edelleenvuokrauspilottia kesällä 2019. Tämä kytkeytyi venelaiturien sähkölukkojen integraatiomahdollisuuksiin.

Tavoitteena olivat kulkuoikeuksien jakamisen yleiset käytännöt sekä suositus kaupungin venesatamien sä̈hkö̈lukoista ja venepaikkojen edelleenvuokrauksesta. Kuitenkaan porttien sä̈hkööukkovaihtoehtojen kartoituksen jälkeen kulkuoikeuksien automaattinen jakaminen edes yhden sataman osalta ei onnistunut annetussa ajassa.

Kehitystarpeen kuvaus
 • Kaupungin venepaikkoja on vajaakäytöllä ja toisaalta lyhytaikaisia venepaikkoja on tarjolla vähän tarpeeseen nähden. Pilotin kokemusten perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, miten nämä tarpeet tulisi tyydyttää. Helsinki pyrkii olemaan kestävä matkailukohde ja resurssien tehokas käyttö on yksi tärkeä osa-alue tässä kokonaisuudessa.
 • Ahti 1.0 virallinen tuotantoversio julkaistaan 16.6.2020. Sopimusten hyväksyminen samassa vaiheessa mahdollistaa venepaikkojen edelleenvuokrauksen julkaisun alusta lähtien, mikäli kehitystyössä ei tule suuria esteitä vastaan. Käyttäjäpalautteen perusteella tehtäviin uusiin julkaisupäivityksiin voi tulla veneilykauden aikana uusia ominaisuuksia, jotka parantavat venepaikkojen edelleenvuokrauksen käyttäjäkokemusta.
 • Ahti-palvelu on saanut merkittävää näkyvyyttä sosiaalisen median alustoissa ja mediassa, kaupungin tiedotteen ansiosta erityisesti koronan aikaan. Pormestarin infossa 26.5.2020 merellisen strategian päällikkö Minttu Perttula kertoi Ahti-palvelun julkaisusta ja venepaikkojen edelleenvuokrauskokeilusta.
 • Sähkölukon konseptin ja Ratna Oy:n kulunvalvontajärjestelmän kokeilu. Kuvan ICT-palveluilla on pidemmän aikavälin tavoitteena saada kehitettyä lukkojen etäohjausmahdollisuuksia ja tarjota niihin helppokäyttöisiä rajapintaratkaisuja.
 • Testataan edelleenvuokrattaviin venepaikkoihin satamapaikka.com:n tuottamaa varaus- ja maksualustaa.
 • Helsingin kaupungin Innovaatiorahaston vaatimus (Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 9.12.2019) venepaikkojen edelleenvuokrauksen pilotoinnista: “Ahti-hankkeessa tulee vuonna 2020 keskittyä erityisesti kaupungin omien venepaikkojen yhteiskäyttöön”.
 • Pilotti on osa kaupungin digiohjelman sekä Kuvan digiohjelman mukaista ketterää kehittämistä, jossa keskeistä on lopputuotteen parantaminen pienten tuotantoon tuotavien versioiden avulla.
 • Vene Helsinki -projektissa Ratkaisutoimisto kehittää uutta venepaikkavarausjärjestelmää. Kun pilotti tehdään nyt, on varausjärjestelmän ollessa kehitysvaiheessa mahdollista parantaa sitä edelleenvuokrausta tukevaan suuntaan.
 • Kaupunkilaiset ja matkailijat tarvitsevat tietoa merellisistä palveluista ja vapaista venepaikoista juuri nyt, kun vaihtoehtoisen tekemisen määrä on rajoitetumpaa. Helsinki Biennaalia jouduttiin koronaepidemian vuoksi siirtämään eikä muuta merkittävää saariin liittyvää monipuolista toimintaa ole tiedossa.
   

This decision was published on 17.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 09 310 89130

marko.luukkanen@hel.fi

Mia Marttiini, projektipäällikkö, puhelin: 044 5881717

mia.marttiini@hel.fi

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.