Kokoonpano, yleisten kirjastojen digitaalisen median palvelukonsepti -hankekokonaisuus, ohjausryhmän nimittäminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2020-007808
More recent handlings
§ 13

Yleisten kirjastojen digitaalisen median palvelukonsepti -hankekokonaisuuden ohjausryhmän nimittäminen

Kirjastopalvelujen johtaja

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti nimittää ohjausryhmän yleisten kirjastojen digitaalisen median -hankekokonaisuudelle. Kokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä hankerahoituksesta: yleisten kirjastojen digitaalisen median palvelukonseptin selvitystyö ja yleisten kirjastojen digitaalisen median palvelualustan kokeilu.

Ohjausryhmän tehtävänä on:

 • ylläpitää projektin yhteistyötä ja sidosryhmäsuhteita
 • linjata hankkeen tavoitteita
 • tukea, seurata ja ohjata hankkeen etenemistä suhteessa tavoitteisiin.

Ohjausryhmän jäsenet:

 • Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto, FinELib
 • Johanna Selkee, Kuntaliitto
 • Laura Tyysteri, Someron kaupunginkirjasto, Yleisten kirjastojen konsortio (YKK)
 • Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto, Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN)
 • Matti Sarmela, Helsingin kaupunginkirjasto, Valtakunnalliset kehittämispalvelut
 • Katri Vänttinen, Helsingin kaupunginkirjasto
 • Virva Nousiainen-Hiiri, Helsingin kaupunginkirjasto, Kirjastoverkon yhteiset palvelut

Asiantuntijajäsenet:

 • Marja Hjelt, Helsingin kaupunginkirjasto, Yleisten kirjastojen konsortio

Lisää asiantuntijajäseniä voidaan kutsua tarvittaessa.

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimetään Virva Nousiainen-Hiiri. Varapuheenjohtajana toimii Katri Vänttinen. Ohjausryhmän sihteerinä toimii hankkeen projektipäällikkö Suvi Sivulainen. Hanke ei vastaa ohjausryhmän palkoista, palkkioista tai korvauksista.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeille, yleisten kirjastojen digitaalisen median palvelukonseptin selvitystyö ja yleisten kirjastojen digitaalisen median palvelualustan kokeilu, erityisavustuksen vuodelle 2020. Poikkeusolosuhteista johtuen hankkeita ei voitu aloittaa vuoden 2020 alussa, vaan hankkeille haetaan lisäaikaa 31.5.2021 asti. Ohjausryhmän toimikausi vastaa hankkeiden kestoa ja jatkuu automaattisesti, mikäli hankerahoituksen käyttämiselle myönnetään lisäaikaa.

Kirjastopalvelukokonaisuus (kaupunginkirjasto) vastaa kirjastotoiminnasta sekä valtakunnallisesta kehittämistehtävästä, josta on lailla erikseen säädetty. (Hallintosäännön 4 luvun 7 § 2 momentti 1 kohta). Kirjastopalvelukokonaisuutta johtaa kirjastopalvelujen johtaja (Hallintosäännön 5 luvun 8 §).

This decision was published on 15.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Suvi Sivulainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29329

suvi.sivulainen@hel.fi

Decisionmaker

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja