Paikallinen sopimus lukion erityisopettajien kesäkeskeytysajan työajasta

HEL 2020-007821
More recent handlings
§ 30

Paikallinen sopimus vuosityöajassa olevien lukion erityisopettajien viranhaltijoiden kesäkeskeytysaikaan sijoittuvasta työajasta

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen paikallisen sopimuksen lukion erityisopettajien kesäkeskeytysaikaan sijoittuvasta työajasta.

Päätöksen perustelut

Pääsopijajärjestöt ovat sopineet OVTES:n 1.8.2019 voimaan tulleesta muutoksesta, jolla on lisätty mahdollisuus sopia vuosityöaikaan otetun lukion erityisopettajaviran haltijan työajan siirtämisestä kesäkeskeytysaikaan. Mahdollisuus siirtää työaikaa kesäkeskeytysaikaan lisää työaikasuunnittelun joustavuutta. Paikallisesta sopimuksesta on käyty neuvottelut. Paikallisella sopimuksella tämä mahdollisuus on otettu käyttöön OVTES:n mukaisesti.

This decision was published on 18.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Paikallinen sopimus - lukion erityisopettajien kesäkeskeytysajan työajasta

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.