Varhaiskasvatusyksikön muutos, uuden tilan lisääminen Roihuvuori-Strömsinlahteen

HEL 2020-007888
More recent handlings
§ 83

Yksikkörakennemuutos: Roihuvuoren ala-asteen yhteyteen toteutettaviin paviljonkeihin sijoittuvan esiopetuksen ja sitä täydentävän varhaiskasvatuksen lisätilan liittäminen olemassa olevaan varhaiskasvatusyksikkö Roihuvuori - Strömsinlahteen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti liittää 1.8.2020 lukien Roihuvuoren ala-asteen yhteyteen toteutettaviin paviljonkeihin sijoittuvan esiopetuksen ja sitä täydentävän varhaiskasvatuksen lisätilan varhaiskasvatusyksikkö Roihuvuori - Strömsinlahteen PL 82958, 00099 Helsingin kaupunki

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusyksikkö Roihuvuori - Strömsinlahden esiopetuksen ja sitä täydentävän varhaiskasvatuksen lisätilaan saadaan 42 paikkaa. Lisätilat tulevat osoitteeseen Vuorenpeikontie 7 Roihuvuoren ala-asteen yhteyteen toteutettaviin paviljonkeihin. Tämä edistää lasten yhtenäisiä opinpolkuja.

Lisäksi päiväkoti Roihuvuoreen ja Strömsinlahteen pystytään sijoittamaan enemmän varhaiskasvatusikäisiä lapsia. Lapset saavat omalta lähialueeltaan varhaiskasvatuspaikat.

This decision was published on 23.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Ritva Lavinto, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 56407

ritva.lavinto@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja