Asemakaavan muutos nro 12770, Vuosaari, Broända

HEL 2020-007904
More recent handlings
Case 8. / 28 §

Detaljplaneändring för Broända i Nordsjö (nr 12770)

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade godkänna detaljplaneändring för tomterna 4, 6–9 och 12 i kvarteret 54046, tomten 2 i kvarteret 54141, kvarteren 54037–54045 samt närrekreations-, vatten-, park- och gatuområden i 54 stadsdelen (Mellersta Nordsjö, Nordsjö) enligt ritning nr 12770, daterad 22.3.2022 och ändrad 8.11.2022, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Behandling

Ledamoten Ville Jalovaara understödd av ledamoten Mika Ebeling föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att utreda hur social- och hälsovårdstjänsterna i Nordsjö räcker till för de nya invånare som detaljplaneändringen medför.

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

1 omröstningen

Ledamoten Ville Jalovaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Ledamoten Ville Jalovaaras förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 30
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Jussi Halla-aho, Ahmed Hassan, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Ajak Majok, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Mirita Saxberg, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Nej-röster: 5
Harry Harkimo, Marko Kettunen, Matias Pajula, Risto Rautava, Nina Suomalainen

Blanka: 50
Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Timo Harakka, Joel Harkimo, Titta Hiltunen, Shawn Huff, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Teija Makkonen, Petra Malin, Nina Miettinen, Seija Muurinen, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Ville Jalovaaras förslag till hemställningskläm.

See table with voting results

Äänestys 1

Ayes: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att utreda hur social- och hälsovårdstjänsterna i Nordsjö räcker till för de nya invånare som detaljplaneändringen medför.

Noes: Motsätter sig

Member Political group
Abib, Mukhtar Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hassan, Ahmed Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Kettunen, Marko No council group
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pulkkinen, Suvi Vihreä valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Silvennoinen, Oula Vihreä valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 12 0 1 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 5 3 14 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 5 0 6 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 4 0 5 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 2 0 3 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 1 0 16 1
Keskustan valtuustoryhmä 0 0 2 0
Liike Nyt Helsinki 0 1 2 0
No council group 0 1 0 0
Close

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Detaljplanens centrala innehåll

Detaljplaneändringen gäller bostadsområdet Broända, som ligger i den nordvästra delen av Nordsjö, väster om Kallviksvägen, nära Nordsjö norra köpcentrum. Anledningen till detaljplaneändringen är att Rakennusliike Reponen Oy och Roslings Manor Gardens har beviljats en planeringsreservering för den obebyggda tomten 54037/6, som staden äger i ett kvartersområde för bostadsbyggnader (A) i området, för planering av bostadsprojekt och partnerskapsplanläggning. Det är fråga om ett utvecklingsprojekt för grönbyggande, där nya slags gröna takkonstruktioner anläggs på bostadshusens takytor och balkonger.

På tomten anvisas två bågformiga byggnadsytor för flervåningshus, den västra i två och tre våningar och den östra i fyra och fem våningar. Öster om den östra byggnadsytan anvisas en del i två våningar som löper parallellt med Kallviksvägen. Den delen är avsedd för affärslokaler i marknivå intill gaturummet.

Fokus i detaljplanen har särskilt legat på att lösa frågan om hur grönstrukturerna på flervåningshusens tak och vid balkongerna kan göras exceptionellt högklassiga och rikliga. Platsen för bostadshusen har valts med särskild omsorg i den krävande backiga terrängen så att förhållandena för de intilliggande småhustomterna inte försämras kraftigt.

Den nya bostadsvåningsytan uppgår till 3 943 m². Antalet invånare ökar med ca 90. Den nuvarande tomten för bostadshus (A) ändras till en tomt för flervåningshus (AK) då tomtens nuvarande våningsyta på 2 800 m² ökar med 3 100 m² (det nuvarande tomtexploateringstalet är e=0,47). Den nya våningsytan på AK-tomten är 5 900 m² vy och dess nya tomtexploateringstal är e=0,94. På markägarnas begäran höjs tomtexploateringstalet på en del av de nuvarande småhustomterna, d.v.s. de nya AP-tomterna, från e=0,25 till 0,30. Våningsytan ökar då med 843 m². Denna höjning av exploateringstalet hos 15 småhustomter har inga märkbara konsekvenser med tanke på hela områdets landskap. Tomterna ligger i olika delar av det vidsträckta småhusområdet. Höjningen av exploateringstalet ökar våningsytan med i genomsnitt mindre än 60 m² per småhustomt.

I och med detaljplaneändringen får området nya bostäder, vars ekologiskt och funktionellt mångsidiga takträdgårdar utgör en unik attraktionsfaktor. Dessutom görs kompletteringsbyggandet på områdets småhustomter flexiblare och förutsättningarna för Botbyvikens ekologiska korridor tryggas.

Beslut som detaljplanen bygger på

Generalplan 2016 för Helsingfors innehåller följande beteckningar för området: tomten 54037/6 och Kallviksvägens omgivning utgör ett bostadsdominerat område A2 (kvartersexploateringstalet är i huvudsak 1,0–2,0), småhusområdet Broända väster och norr om Strandstensvägen utgör i huvudsak ett bostadsdominerat område A4 (kvartersexploateringstalet är i huvudsak under 0,4), områdets sydöstra del öster om Strandstensvägen utgör ett bostadsdominerat område A3 (kvartersexploateringstalet är i huvudsak 0,4–1,2) och områdets västra och sydvästra delar utgör ett rekreations- och grönområde.

Enligt den underjordiska generalplanen 2021 för Helsingfors löper i nuläget ett bebyggt utrymme och en tunnel genom området i öst-västlig riktning på tomten 54037/6. De måste beaktas och förutsättningarna för att de ska fungera och kunna utvecklas måste säkerställas.

Detaljplanen stämmer överens med dessa generalplaner.

Detaljplaneändringen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål genom att främja bostadsproduktion vid goda kollektivtrafikförbindelser, förstärka stadsdelens livskraft och karaktär samt förebygga differentieringen mellan olika områden.

Stadsmiljönämnden godkände 21.5.2019 planeringsprinciperna för Kallviksvägen som underlag för den fortsatta planeringen.

Stadsstyrelsen reserverade 17.12.2018 tomten 54037/6 för Rakennusliike Reponen Oy och Roslings Manor Gardens för planering av bostadsprojekt och partnerskapsplanläggning. Planeringsreserveringen förnyades med tomtchefens beslut 25.1.2022.

Områdets förutsättningar och nuläge

I området finns ett småhusområde i Broända bäckdal med omgivande grönområden från Kallviksvägens västra kant till Broändabäckens östra kant. Området gränsar till Botbyviken i söder och till Trankyans bostadsområde från början av 2010-talet i norr. Dalen är en del av grönkorridoren östra Helsingfors kulturpark som sträcker sig från Botbyviken till Svarta backen.

Området har tidigare varit en del av ett vidsträckt öppet landskap med åker- och betesmarker som tillhörde lokala gårdar och gårdscentrum. Områdets äldsta byggnad var ett skolhus från år 1901, som förstördes i en brand hösten 2020. De äldsta egnahemshusen i området är från 1940- och 1950-talen och de nyaste byggnaderna är småhus från 2010- och 2020-talen. Norr om korsningen mellan Strandstensvägen och Kallviksvägen ligger en obebyggd tomt för bostadshus 54037/6, som planlades i början av 2000-talet och där det tidigare har funnits en grustäkt.

Områdets södra kant gränsar till Botbyviken och är mycket nära havsytan. En skyddsvall byggdes i Botbyvikens innersta del på 2010-talet för att skydda tomterna och bostadsbyggnaderna mot översvämningar.

Största delen av Mellersta Nordsjö utgör ett grundvattenområde. I mitten av Broända småhusområde finns ett kvartersområde för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning, där det finns en byggnad för reservvattentäkt.

För området gäller flera detaljplaner från åren 1970–2012.

Helsingfors stad äger tomten 54037/6, kvartersområdena för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning (ET) samt gatu-, park- och närrekreationsområdena. Kvartersområdena för egnahemshus och övriga hus för högst två familjer (AO) samt kvartersområdena för radhus och andra kopplade bostadshus (AR) är privatägda. Detaljplanen har utarbetats på initiativ av staden. Staden höjer tomtexploateringstalet för AO-tomterna utifrån de mottagna begärandena om detaljplaneändring.

Detaljplanens kostnader

Genomförandet av detaljplanen medför smärre kostnader för staden för byggarbeten på det allmänna område som ligger söder om kvarteret 54037. Dessa kostnader preciseras vid den närmare planeringen. Dessutom medför flyttningar av ledningar i kvarteret 54037 kostnader på ca 130 000 euro för staden enligt följande: Vatten- och avloppsledningar 100 000 euro, elledningar 30 000 euro.

Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Värdet på den byggrätt som planläggs på den mark som staden äger uppgår grovt uppskattat till ca 4 miljoner euro.

Detaljplanen medför inte så avsevärd nytta för de privata markägarna att det skulle vara motiverat att tillämpa förfarandet med markanvändningsavtal i enlighet med stadsstyrelsens beslut 26.4.2021 (§ 310).

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Detaljplaneförslaget var offentligt framlagt 12.5–10.6.2022.

Mot detaljplaneförslaget gjordes 3 anmärkningar, varav en var en protestlista (undertecknad av totalt 12 personer).

Påpekandena i anmärkningarna gällde de tre lundområden som ligger i bäckdalsområdet i Broända och naturvärden i området för samhällsteknisk försörjning (ET), växelverkan under förslagsfasen, kompletteringsbyggandets massiva proportioner på tomten 54037/7 i förhållande till de omgivande småhusen, tillräckligheten av bilplatser, trafikförbindelsernas och räddningens funktionalitet, pålningens inverkan på grannhusens grund och byggandets inverkan på grundvattnet.

Följande myndigheter lämnade in utlåtanden:

 • Helen Elnät Ab
 • samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen)

Påpekandena i utlåtandena gällde det skyddade egnahemshus som ligger på adressen ********** elnätets kablar, vattenledningen och spillvattenavloppet på tomten 54037/7, beteckningar på områdesreserveringar för ledningsgränderna för kvarteren 54043 och 54041, beteckningar på ledningsgränderna på VL- och VL/SL-områdena, Piphyllans dagvattenavlopp samt beteckningar på ledningsgränderna för området som ska planteras norr om korsningen mellan Kallviksvägen och Strandstensvägen, avgränsningen av ET-tomten 54040/1, de lägsta byggnadsnivåerna i Botbyvikens innersta del med anledning av översvämningsrisken, ren behandling av dagvatten samt bekämpningen av vibrationer och stombuller från Jokerbanan 2.

Dessutom meddelade följande parter att de inte har något att yttra:

 • stadsmuseet
 • samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
 • Helen Oy

Åtgärder efter att förslaget varit offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges sammanfattningar av anmärkningarna och myndighetsutlåtandena om detaljplaneförslaget samt bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som framförts i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

Efter att planen varit offentligt framlagd gjordes ändringar i detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och övriga material. Detaljplanebeskrivningens sista kapitel innehåller en närmare redogörelse för ändringarna. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

Närmare motivering

Detaljplanens konsekvenser och den närmare motiveringen till planen framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Close

Kaupunginhallitus 23.01.2023 § 35

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) kortteleiden 54037–54045, korttelin 54046 tonttien 4, 6-9 ja 12, korttelin 54141 tontin 2 ja lähivirkistys-, vesi-, puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen 22.3.2022 päivätyn ja 8.11.2022 muutetun piirustuksen nro 12770 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.11.2022 § 622

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 22.3.2022 päivätyn ja 8.11.2022 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12770 (liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) kortteleita 54037–54045, korttelin 54046 tontteja 4, 6-9 ja 12, korttelin 54141 tonttia 2 ja lähivirkistys-, vesi-, puisto- ja katualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Tuukka Linnas. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

26.04.2022 Ehdotuksen mukaan

29.03.2022 Poistettiin

22.03.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Tuukka Linnas, tiimipäällikkö (asemakaavoitus), puhelin: 310 37308

tuukka.linnas@hel.fi

Jussi Ukkonen, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 20516

jussi.ukkonen@hel.fi

Janne Antila, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 20355

janne.antila@hel.fi

Anna-Maaria Särkkä, maisema-arkkitehti (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhelin: 31042161

anna-maaria.sarkka@hel.fi

Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen@hel.fi

Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja (ympäristöpalvelut), puhelin: 310 31534

raimo.pakarinen@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 3.6.2022

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Vuosaaressa sijaitsevan Broändan asemakaavan muutoksen ehdotuksesta. Museo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Broändan kaavamuutoksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja yhtenäistää alueen kaavamääräyksiä, ja antaa pientalotonttien omistajille samat mahdollisuudet tonttinsa kehittämiseen, kuin aiemmin on myönnetty tonttikohtaisesti kaavapoikkeamina.

Historiallisesti kerrostuneelle pientaloalueelle ei ole tehty kulttuuriympäristöinventointia, eikä museo ole sitä OAS-lausunnossaan velvoittanut. Alueen rakennuskanta on pääsääntöisesti korkealaatuista omakoti- ja rivitalorakentamista, mutta voittopuolisesti niin nuorta ettei miljöön kulttuuriympäristön arvoja ole vielä tunnistettu.

Luonnoslausunnossaan museo tähdensi, että aluetta yksityiskohtaisemmin tarkasteltaessa osoitteessa Kurkimoisio 8 (kiinteistötunnus 91-419-4-171) sijaitseva omakotitalo täyttää Mrl:n 57 § vaalimisen kriteerit arkkitehtonisen laadun osalta. Arkkitehti Matti Liedon vuonna 1970 suunnittelema atrium-rakennus on säilyttänyt alkuperäisen arkkitehtonisen ilmeensä, ja heijastelee monin tavoin aikansa omakotitaloihanteita. Tämän johdosta museo esitti rakennukselle sr-2 merkintää.

Kaavaehdotuksessa rakennuksen arvot on huomioitu sr-merkinnällä, eikä kaupunginmuseolla ole Broändan asemakaavan muutoksen ehdotukseen huomautettavaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 11.6.2021

Lisätiedot

Juha Vuorinen, tutkija, puhelin: 310 36940

juha.h.vuorinen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 10.02.2022 § 10

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12770 pohjakartan kaupunginosassa 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12770
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 2/2021
Pohjakartta valmistunut: 26.3.2021
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Ville Jussila, kiinteistöinsinööri, puhelin: 310 31825

ville.jussila@hel.fi
Close

This decision was published on 08.02.2023

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.