Hankerahoitus, Opetushallitus, innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa InnoLab, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2020-008073
More recent handlings
§ 149

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa: Innolab

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea Opetushallituksen valtionavustusta innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa 393 000 euroa ajalle 1.10.2020 - 31.7.2020. Omarahoitusosuus on 10% eli 39300 euroa.

Lisäksi perusopetusjohtaja valtuutti ********** toimimaan valmistelijana avustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettaviksi (diaarinumero 7/404/2020) noin 1,5 miljoonaa euroa innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa. Avustuksen tarkoituksena on esi- ja perusopetuksen digitalisaation kokonaisvaltainen edistäminen ja innovatiivisten opetuskäytäntöjen kehittäminen. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka lisäävät oppimisen digitalisaation laatua ja edistävät opetussuunnitelman perusteiden mukaista tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä. Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on joko velvollisuus tai lupa esi- ja perusopetuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen.

Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään malleja, toimintatapoja ja ratkaisuja, joilla on valtakunnallista uutuusarvoa ja jotka ovat sekä levitettävissä että hyödyksi muille opetuksen järjestäjille. Tämän hankkeen tavoitteena on luoda Helsinkiin uudenlainen InnoLab-palvelu, joka kannustaa, osallistaa ja konkreettisesti tukee esi- ja perusopetuksen opettajia pedagogiikkansa yhteiskehittämiseen erilaisia moderneja digitaalisia teknologioita hyödyntäen. Tavoitteena on lisäksi innostaa niitä esi- ja perusopetuksen toimintayksiköitä, jotka eivät vielä ole aktiivisesti mukana kehittämistoiminnassa, toimintakulttuurinsa ja pedagogiikkansa tavoitteelliseen kehittämiseen. Oppijoille tarjotaan tasavertaiset mahdollisuudet päästä kokeilemaan erilaisia tieto- ja viestintäteknologisia välineitä ja palveluita oman oppimisensa tukena. Hankkeessa kehitettävä palvelu tulee sisältämään pysyvän tai liikkuvan tilan, laitteet, sovellukset ja palvelut sekä pedagogisen tuen ja ohjauksen. Opettaja voi oppijoidensa kanssa tutustua ohjatusti erilaisiin teknologioiden sekä saada teknologiasetin mukaan yksikköönsä ja jatkaa sen käyttöä.

This decision was published on 05.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tommi Tiittala, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 22900

tommi.tiittala@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

2. OPH_innovatiivisten_oppimisympäristöjen_edistäminen_HAKEMUS

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.