Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla Läntinen aluesuunnittelu -tiimin päällikölle

HEL 2020-008114
More recent handlings
§ 6

Läntinen aluesuunnittelu -tiimin päällikön sijaisten määrääminen

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö

Päätös

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö päätti, että Läntinen aluesuunnittelu -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

Nimike Vakanssi

- maisema-arkkitehti 512509
- maisema-arkkitehti 055919

Lisäksi kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, tiimipäällikön sijaisena toimii kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi ja korvaa aikaisemmin tehdyn päätöksen 13.6.2017 § 6.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää tiimipäälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

This decision was published on 13.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Jouni Heinänen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37257

jouni.heinanen@hel.fi

Decisionmaker

Jussi Luomanen
kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö