Sijaisen määrääminen keskushallinnossa kaupunginkanslian henkilöstöosaston rekrytointipalvelupäällikölle

HEL 2020-008165
More recent handlings
§ 35

Kaupunginkanslian henkilöstöosaston henkilöstön saatavuus -yksikön päällikön sijaisuus 1.7.2020 alkaen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti, että henkilöstöosaston henkilöstön saatavuus -yksikön päällikön (strategisen resursoinnin päällikkö) estyneenä tai poissa ollessa sijaisena toimii 1.7.2020 alkaen rekrytointipalvelupäällikkö.

Henkilöstön saatavuus -yksikön osalta tämä päätös kumoaa aiemman sijaisuuspäätöksen (Hj 17.1.2020 § 8), mutta muiden henkilöstöosaston yksiköiden päälliköiden sijaisuuksien osalta aiempi päätös pysyy voimassa.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian toimintasäännön kohdan 10.4 mukaan osaston päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä. Mikäli kaikki nimetyt henkilöt ovat estyneitä, siirtyy sijaisuus seuraavalle ylemmälle esimiehelle.

Kaupunginkanslian toimintasääntö uudistuu 1.7.2020. Henkilöstöosaston henkilöstön saatavuus -yksikköön lisätään rekrytointipalvelut-tiimi. Rekrytointipalvelut-tiimin esihenkilönä toimii rekrytointipalvelupäällikkö.

This decision was published on 29.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tanja Kahra, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36106

tanja.kahra@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja