Ohje, poikkeuksellisen työajan korvaukset, lääkärit ja hammaslääkärit, koronavirus-tilanne, COVID-19 epidemian aikana

HEL 2020-008212
More recent handlings
§ 37

Ohje lääkäreiden ja hammaslääkäreiden COVID-19 epidemian aikana poikkeukselliseen työaikaan tehdystä työstä ja sen korvauksista

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen ohjeen lääkäreille ja hammaslääkäreille COVID-19 epidemian aikana poikkeukselliseen työaikaan tehdystä työstä maksettavista korvauksista eräissä tilanteissa sosiaali- ja terveystoimialalla sekä Työterveys Helsingissä.

Päätöksen perustelut

COVID-19 epidemian aikana lääkäreitä ja hammaslääkäreitä on siirretty eri toiminnoista epidemiologiseen työhön sekä koronavirustestaukseen ja koronapotilaiden hoitoon liittyviin töihin. Eri toiminnoista siirtyneet lääkärit ja hammaslääkärit ovat erilaisten työaika- ja palkkajärjestelyjen piirissä. Ohjeessa todetaan eri järjestelmien piirissä olevien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden COVID-19 epidemian vuoksi poikkeukselliseen työaikaan tehdyn työn korvaaminen.

This decision was published on 29.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Ohje lääkäreiden ja hammaslääkäreiden COVID-19 epidemian aikana poikkeukselliseen työaikaan tehdystä työstä ja sen korvauksesta

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.