Lisäresurssi lukuvuodelle 2020-2021, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan opetus, Mellunmäen ala-aste

HEL 2020-008242
More recent handlings
§ 145

Lisäresurssin myöntäminen pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaanopetukseen lukuvuodelle 2020-2021, Mellunmäen ala-asteenkoulu

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää Mellunmäen ala-asteen rehtorin hakemuksen perusteella koululle kahden vuosiviikkotunnin lisäresurssin pidennetyn oppivelvollisuuden näkövammaisen oppilaan opetusta varten lukuvuodelle 2020–2021, yhteensä enintään 4 629 euroa sisältäen sivukulut. Syksyn 2020 osuus 1 929 euroa huomioidaan koulun kehystarkastuksen yhteydessä ja kevään 2021 osuus 2 700 euroa tulosbudjetin vahvistamisen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 12.12.2017 (§ 127) oikeuttanut toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 27.3.2018 § 22 päätöksen mukaan perusopetuksen
määrärahoista päättää palvelukokonaisuuden johtajana perusopetusjohtaja.
Jos näkövammainen oppilas kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ja opiskelee integroituna yleisopetuksen ryhmässä, oppilaan luokan ryhmäkoko voi olla enintään 20 oppilasta (perusopetusasetus 2 §:n 3 mom.).

This decision was published on 25.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anneli Hankala, controller, puhelin: 09 310 23039

anneli.hankala@hel.fi

Decisionmaker

Taina Tervonen
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Rehtorin anomus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.