Korvauksesta päättäminen, jononpurkutyöstä hoitohenkilökunnalle ja muulle henkilökunnalle maksettavat korvaukset 1.8.2020 alkaen

HEL 2020-009690
More recent handlings
§ 39

Jononpurkutyöstä hoitohenkilökunnalle ja muulle henkilökunnalle maksettavat korvaukset 1.8.2020 alkaen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti korottaa jononpurkutyöstä hoitohenkilökunnalle ja muulle henkilökunnalle maksettavat korvaukset 1.8.2020 alkaen.

Suun terveydenhuollon hoitohenkilökunnalle ja muulle henkilökunnalle jononpurkutyöstä maksettavat korvaukset (Hj 15.2.2016 4 §):

-suuhygienisti 34,16 € / tunti

-hammashoitaja 28,88 € / tunti

-vastaanottoavustaja 25,60 € / tunti

Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka-palvelun Keskitettyjen palveluiden sisätautien poliklinikoilla jononpurkamisesta hoitohenkilökunnalle ja muulle henkilökunnalle maksettavat korvaukset (Hj 15.2.2016 4 §):

-sairaanhoitaja 42,54 € / tunti

-perushoitaja 29,45 € / tunti

Päätöksen perustelut

Jononpurkutyöstä maksettavia korvauksia korotetaan vuosien 2018 – 2020 KVTES:n yleiskorotusten mukaisesti.

This decision was published on 27.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 §

Close

Ask for more info

Matti Heiskanen, Johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 040 4875144

matti.heiskanen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Soten jononpurkukorvausten korotukset 1.8.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.