Taloushallintopalveluliikelaitoksen arvopostin kuittaaminen 1.9.2020 alkaen

HEL 2020-009993
More recent handlings
§ 16

Taloushallintopalveluliikelaitoksen arvopostin kuittaaminen 1.9.2020 alkaen

Toimitusjohtaja

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti oikeuttaa seuraavat henkilöt, kukin erikseen, kuittaamaan taloushallintopalveluliikelaitokseen tulevan arvopostin 1.9.2020 alkaen toistaiseksi, kuitenkin enintään sen ajan, jonka henkilö hoitaa mainittua tehtäväänsä.

Osasto
Nimi
Tehtävä
Keskitetyt palvelut
Fatty Nina
Suunnittelija
Keskitetyt palvelut
Hänninen Janne
Asiakkuuspäälikkö
Keskitetyt palvelut
Okkeri Kaisa
Talouspäällikkö
Keskitetyt palvelut
Tiilikainen Suvi
Henkilöstöpäällikkö
Keskitetyt palvelut
Toikka Kat
Viestintäpäälikkö
Keskitetyt palvelut
Turpeinen Päivi
Hallintopäällikkö
Keskitetyt palvelut
Vilkman Kristiina
Henkilöstösuunnittelija
Keskitetyt palvelut
Virtanen Visa
Vahtimestari

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kaupunginvaltuusto 25.3.2020, § 94 ) 11 luvun 2 §:n 1 kohdan mukaan liikelaitoksen johtaja päättää liikelaitosta koskevista asioista ja hoitaa muutoinkin juoksevaa hallintoa.

This decision was published on 03.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi

Decisionmaker

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja