Hankinta, optio, aula-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut, Taloushallintopalveluliikelaitos Talpa

HEL 2020-010151
More recent handlings
§ 17

Optiokauden käyttöönotto taloushallintopalveluliikelaitoksen aula-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelusopimuksessa

Toimitusjohtaja

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti ottaa käyttöön toisen ja samalla viimeisen yhden (1) vuoden mittaisen optiokauden ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021.

Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 81 000 euroa

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja on tehnyt päätöksen taloushallintopalveluliikelaitoksen aula-, vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden hankinnasta (28.11.2018, § 23). Päätöksen hankintakautta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan.

This decision was published on 09.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi

Decisionmaker

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja