Paikallinen sopimus, Terveyskeskuslääkäreiden paikallisen virkaehtosopimuksen palkkiokorotukset 1.8.2020 lukien

HEL 2020-010169
More recent handlings
§ 41

Terveyskeskuslääkäreiden paikallisen virkaehtosopimuksen palkkiokorotukset 1.8.2020 lukien

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä liitteessä olevat palkkikorotukset 1.8.2020 lukien.

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkäreitä koskevan paikallisen virkaehtosopimuksen palkkioita korotetaan kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) mukaisella yleiskorotuksella 1.8.2020 lukien.

This decision was published on 15.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 §

Close

Ask for more info

Matti Heiskanen, Johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 040 4875144

matti.heiskanen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Tk-lääkäreiden paikallissopimusliitteet 19.8.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.