Valtuustoaloite, Aino Ackten huvilasta Suomen historian jännien naisten elävä museo

HEL 2020-010197
More recent handlings
Case 16. / 40 §

Den av ledamoten Johanna Laisaari väckta motionen om ett museum i Aino Acktés villa över fascinerande kvinnor i Finland

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

 
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens svar på ledamoten Laisaaris motion om Aino Acktés villa på Degerö att det utreds om det är möjligt att beakta villan när värdefulla historiska byggnader i Helsingfors väljs ut för reparation. Ombyggnaden av denna trävilla har skjutits upp i så många år att den har förfallit svårt och möglat, och den kan bli omöjlig att reparera när den äts upp av strålsvamp. Det går inte att reparera villan för åretruntbruk, och därför kan man under ombyggnadsarbetet komma överens om hyrestagarna och verksamheten. (Sirpa Asko-Seljavaara)
 
 
 
Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att reparera Aino Acktés villa i form av samarbete mellan studerande vid Aalto-universitetet, Metropolia och Stadin AO. (Pia Pakarinen)

Behandling

Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar.

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Jenni Pajunen föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens svar på ledamoten Laisaaris motion om Aino Acktés villa på Degerö att det utreds om det är möjligt att beakta villan när värdefulla historiska byggnader i Helsingfors väljs ut för reparation. Ombyggnaden av denna trävilla har skjutits upp i så många år att den har förfallit svårt och möglat, och den kan bli omöjlig att reparera när den äts upp av strålsvamp. Det går inte att reparera villan för åretruntbruk, och därför kan man under ombyggnadsarbetet komma överens om hyrestagarna och verksamheten.

Ledamoten Pia Pakarinen understödd av ledamoten Laura Kolbe föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att reparera Aino Acktés villa i form av samarbete mellan studerande vid Aalto-universitetet, Metropolia och Stadin AO.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

2 omröstningen

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens svar på ledamoten Laisaaris motion om Aino Acktés villa på Degerö att det utreds om det är möjligt att beakta villan när värdefulla historiska byggnader i Helsingfors väljs ut för reparation. Ombyggnaden av denna trävilla har skjutits upp i så många år att den har förfallit svårt och möglat, och den kan bli omöjlig att reparera när den äts upp av strålsvamp. Det går inte att reparera villan för åretruntbruk, och därför kan man under ombyggnadsarbetet komma överens om hyrestagarna och verksamheten.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 77
Amos Ahola, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Blanka: 5
Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Hannu Oskala, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara

Frånvarande: 3
Abdirahim Husu Hussein, Suldaan Said Ahmed, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm.

3 omröstningen

Ledamoten Pia Pakarinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att reparera Aino Acktés villa i form av samarbete mellan studerande vid Aalto-universitetet, Metropolia och Stadin AO.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 79
Amos Ahola, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Blanka: 3
Paavo Arhinmäki, Mia Haglund, Osmo Soininvaara

Frånvarande: 3
Abdirahim Husu Hussein, Suldaan Said Ahmed, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Pia Pakarinens förslag till hemställningskläm.

See table with voting results

Äänestys 1

Ayes: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens svar på ledamoten Laisaaris motion om Aino Acktés villa på Degerö att det utreds om det är möjligt att beakta villan när värdefulla historiska byggnader i Helsingfors väljs ut för reparation. Ombyggnaden av denna trävilla har skjutits upp i så många år att den har förfallit svårt och möglat, och den kan bli omöjlig att reparera när den äts upp av strålsvamp. Det går inte att reparera villan för åretruntbruk, och därför kan man under ombyggnadsarbetet komma överens om hyrestagarna och verksamheten.

Noes: Motsätter sig

Member Political group
Ahola, Amos No council group
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Anttila, Maija No council group
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo No council group
Aro, Katju No council group
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hagman, Sandra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka No council group
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan No council group
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko No council group
Koulumies, Terhi No council group
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nieminen, Jarmo No council group
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nordström, Laura No council group
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia No council group
Parpala, Matti No council group
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Pelkonen, Jaana No council group
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Puhakka, Sirpa No council group
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tamminen, Lilja No council group
Urho, Ulla-Marja No council group
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Valpio, Jani No council group
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna No council group
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Close
Member Political group
Hamid, Jasmin No council group
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Hussein, Abdirahim Husu No council group
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan No council group
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
No council group 19 0 1 2
Kokoomuksen valtuustoryhmä 14 0 1 0
Vihreä valtuustoryhmä 13 0 3 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 9 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 7 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 5 0 0 1
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 0

Äänestys 2

Ayes: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att reparera Aino Acktés villa i form av samarbete mellan studerande vid Aalto-universitetet, Metropolia och Stadin AO.

Noes: Motsätter sig

Member Political group
Ahola, Amos No council group
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Anttila, Maija No council group
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Aro, Katju No council group
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hagman, Sandra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin No council group
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka No council group
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan No council group
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko No council group
Koulumies, Terhi No council group
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nieminen, Jarmo No council group
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nordström, Laura No council group
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia No council group
Parpala, Matti No council group
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Pelkonen, Jaana No council group
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Puhakka, Sirpa No council group
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tamminen, Lilja No council group
Urho, Ulla-Marja No council group
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Valpio, Jani No council group
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna No council group
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Close
Member Political group
Arhinmäki, Paavo No council group
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Hussein, Abdirahim Husu No council group
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan No council group
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
No council group 19 0 1 2
Kokoomuksen valtuustoryhmä 15 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 15 0 1 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 9 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 7 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 4 0 1 1
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 0
Close

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Ledamoten Johanna Laisaari och 21 andra ledamöter föreslår i sin motion att Aino Acktés villa ska bli ett levande museum för fascinerande kvinnor i Finlands historia.

Stadsstyrelsen anser att utvecklingen av Aino Acktés villa ska fortsätta utgående från förslaget i medborgarbudgeten 2019, och att det inte är motiverat att göra ett museum som föreslås i motionen.

Den byggnads- och kulturhistoriskt värdefulla och unika villans framtid ska i första hand planeras med hänsyn till och respekt för byggnaden och dess omgivning. Det är önskvärt att stadsborna får tillgång till villan, exempelvis som scen för kultur- och konstevenemang.

En iståndsättning och planering av villan som sydöstra Helsingfors kulturplats fick mest röster i sitt område i Omastadi-omröstningen 2019. Enligt förslaget skulle man efter renoveringen kunna ordna konserter och olika träffar för invånarna i villan.

För planering av renoveringen reserverades 100 000 euro, med vilket man lät göra en omfattande husbesiktning under år 2020. Enligt besiktningen kan byggnaden restaureras endast genom en omfattande ombyggnad, där man tar bort de skador som uppstått och konstruktionerna görs säkrare. Det väsentliga är att minska på den fukt som konstruktionerna utsätts för.

Utgående från besiktningen bedöms det om konstruktionerna kan repareras, hur omfattande reparationer som behövs och även hur byggnaden kan användas och vilka funktioner som kan förläggas till den. Man ska ta sig an ärendet i första hand med hänsyn till byggnaden och den omkringliggande parken. Det pågår diskussion om alternativen med de som lämnat OmaStadi-förslaget och med övriga aktiva på området.

Byggnaden är skyddad i detaljplanen på så sätt att man inte heller inomhus får göra sådana ändringar eller reparationer som förstör byggnadens arkitektoniska eller kulturhistoriska värde eller stil.

Det är en intressant idé att placera ett modernt museum med restaurang och mötesrum i villan, men mycket svår att förverkliga, och på många sätt ett riskfyllt och dyrt alternativ som oundvikligen skulle leda till en mycket hög hyra och stora driftskostnader.

Ett museums samlingar kräver kontrollerade omständigheter bl.a. vad gäller inomhustemperaturen, luftfuktigheten och belysningen. Sådant kräver ett massivt maskinellt system med maskinrum och kanaler. Det är mycket svårt att skapa stabila förhållanden året runt i en gammal timmerbyggnad avsedd som sommarvilla och dessutom en risk för byggnaden och dess samlingar. Att bygga en restaurang och mötesrum enligt bestämmelserna är ett hårt ingrepp i byggnaden och stöder inte skyddet av den.

Att grunda ett museum kräver långsiktigt engagemang av ägaren för minst årtionden. Det finns endast begränsade resurser, och stadens egna resurser för museiverksamhet är bundna till att ta hand om de nuvarande tjänsterna och samlingarna samt att värna om kulturmiljön. Problemet med museer som drivs frivilligt är att säkerställa verksamheten i längden samt underhållet av museet och samlingarna efter den första ivern kring starten.

Svaret stämmer överens med kultur- och fritidsnämndens och stadsmiljönämndens utlåtanden.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Close

Kaupunginhallitus 01.02.2021 § 79

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 19.01.2021 § 10

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloite koskee Arkkitehti Theodor Deckerin kauppaneuvos Henrik Borgströmille Laajasalon Tullisaareen suunnittelemaa, vuonna 1877 valmistunutta kesähuvilaa. Huvila siirtyi 1904 oopperalaulaja Aino Acktén hallintaan ja edelleen Helsingin kaupungille vuonna 1944.

1980- luvulla rakennus on muutettu pienkonsertti ja yksityistilaisuus käyttöön. Rakennuksessa on toteutettu peruskorjaustoimenpiteitä 1980-luvulla sekä pienimuotoisempia korjaustoimenpiteitä 2000-luvulla, mutta ne ovat olleet korjaustarpeisiin nähden liian suppeita. Kokonaisvaltaista peruskorjausta ei rakennukselle ole tehty.

Voimassa olevassa asemakaavassa rakennus on suojeltu sr-1 merkinnällä, jolloin sisätiloissakaan ei saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat sen rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä.

OmaStadi-hankkeen kautta tulleen ehdotuksen perusteella huvilan kunnostuksen suunnitteluun on varattu 100 000 euroa. Tällä summalla on teetetty laaja 20.10.2020 päivätty kuntotutkimus.

Tutkimuksessa on todettu, että ”…rakennuksen vaurioituminen on laaja-alaista, mutta eriasteista. Rakennus on saatettavissa kuntoon vain laajamittaisella peruskorjaamisella, jossa jo syntyneet rakenteiden vauriot poistetaan ja rakenteita muutetaan rakennusfysikaalisesti turvallisemmiksi. Oleellisena osana on rakenteiden kosteuskuormituksen pienentäminen.”

Museotoiminnan edellyttämien tarkkaan säädeltyjen ympärivuotisten lämpötila- ja kosteusolosuhteiden aikaansaaminen ja ylläpitäminen vanhassa, kesähuvilaksi suunnitellussa ja sisätiloiltaan suojellussa rakennuksessa on erittäin haastava tehtävä ja lisäksi myös riski sekä rakennukselle että sen kokoelmille. Myöskään ravintolan ja kokouskäytön edellyttämän nykyvaatimukset täyttävän tekniikan sijoittaminen historialliseen sisältä suojeltuun rakennukseen ei tue sen suojeluarvoja.

Aino Acktén huvilaa koskevan OmaStadi- hankkeen suunnitelman tiivistelmässä todetaan:

”Tullisaaren puistoalueella oleva historiallinen Aino Acktén huvila pitää kunnostaa kasvavan Kaakkois-Helsingin kulttuuripaikaksi. Huvilassa voidaan järjestää konsertteja ja erilaisia asukkaiden tapaamistilaisuuksia. Laajasaloon muuttaa koko ajan uusia asukkaita. Huvilan käyttöönotto vahvistaisi heille Laajasalon identiteettiä. Saisi viihtymään paremmin uusillakin alueilla. Kaunis ja hyvin hoidettu Tullisaaren puisto vahvistaisi osaltaan myös uusien asuinalueiden kiinnostavuutta.”

Nykyajan vaatimukset täyttävien museo-, ravintola- ja kokoustilojen sijoittaminen Aino Acktén huvilaan on mielenkiintoinen mutta erittäin hankalasti toteutettava, monessa suhteessa riskialtis ja kallis vaihtoehto, joka väistämättä johtaisi myös hyvin korkeaan vuokraan ja suuriin käyttökustannuksiin.

Rakennushistoriallisilta arvoiltaan ainutlaatuisen Aino Acktén huvilan tulevaisuutta ja tulevaa käyttöä tulee suunnitella ensisijaisesti Laajasalolaisille tärkeän historiallisen rakennuksen ja sen ympäristön omilla ehdoilla ja niitä kunnioittaen sekä löytää sinne erityisesti rakennuksen sisätilojen suojeluarvoihin hyvin sopivaa ja näitä arvoja vaarantamatonta toimintaa.

Kaupunkiympäristölautakunta viittaa myös Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan samasta aiheesta kaupunginhallitukselle antamaan lausuntoon ja toteaa, että Aino Acktén huvilan tulevan käytön suunnittelua tulee jatkaa OmaStadi hankkeen ehdotuksen pohjalta, eikä siitä siten ole perustelua tehdä Suomen historian jännien naisten elävää museota.

12.01.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Kari Pudas, tekninen johtaja, puhelin: 310 15291

kari.pudas@hel.fi

Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315

sari.hilden@hel.fi

Eero Nuotio, kehityspäällikkö: 310 71239

eero.nuotio@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 01.12.2020 § 196

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että Aino Acktén huvilasta ei ole perusteltua tehdä Suomen historian jännien naisten museota.

OmaStadi -hankkeen puitteissa toteutettava Tullisaaressa sijaitsevan Aino Acktén huvilan kunnostamisselvitys on käynnissä. Käsillä olevassa aloitteessa ehdotetaan, että huvilasta tehtäisiin Suomen historian jännien naisten museo.

Keski-Uudellamaalla museotoimintaa ohjaa ja koordinoi Keski-Uudenmaan alueellisena vastuumuseona toimiva Helsingin kaupunginmuseo, jonka tehtävä perustuu museolakiin. Aino Acktén huvilan ottamisessa museokäyttöön vaikuttavat sekä suojelumääräykset että museotoiminnan yleiset reunaehdot.

Parhaillaan on meneillään huvilan kuntoon liittyvät tutkimukset, joiden pohjalta arvioidaan sen rakenteiden korjattavuutta sekä korjausten laajuutta. Tämän rinnalla arvioidaan sitä, minkä tyyppistä käyttöä ja mitä toimintoja huvilaan voidaan sijoittaa. Asiaa lähestytään ensisijaisesti rakennuksen ja sitä ympäröivän puiston ehdoilla. Huvilan kunnostaminen sekä talon suunnittelu kaupunginosan kulttuuritaloksi sai alueella eniten ääniä osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä vuonna 2019. Kunnostustarpeen arvioinnin jälkeen käydään keskustelua talon mahdollisesta käytöstä aloitteen tekijöiden sekä alueen toimijoiden kanssa.

Huvilan tulevaa korjausta ja käyttöä ohjaa vuonna 1999 vahvistetun lainvoimaisen asemakaavan suojelumääräys sr-1 ”Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisen puistokokonaisuuden kannalta arvokas rakennus. Rakennuslain 135 §:n 1 momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikaton tai sisätilojen rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä.”

Yleisesti ottaen museotoiminta vaatii kokoelmien kannalta täysin hallittuja olosuhteita mm. sisäilman lämpötilan, kosteuden ja valaistuksen osalta. Niiden toteuttaminen vaatii massiivista koneellista järjestelmää konehuoneineen ja kanavineen. Vanhaan hirsirakennukseen on erittäin vaikeaa luoda ympärivuotisesti vakaita olosuhteita. Myöskin ravintolan vaatiman keittiön rakentaminen säädösten mukaisesti on raskas toimenpide rakennukselle.

Naishistorian ja sukupuolen tutkimus on 1980-luvulta lähtien laajentunut ja voimistunut. Silti Suomenkin historiasta löytyy edelleen runsaasti erityisesti taloushistorian ja hyvinvointivaltion historian muodostumisen kannalta tärkeitä naisia, joiden historiaa ja merkitystä suuri yleisö tuntee huonosti jos ollenkaan. Sen lisäksi on Aino Acktén kaltaisia merkittäviä toimijoita, joiden vaiheet tunnetaan paremmin, mutta joiden elämäntyötä silti voitaisiin perustellusti nostaa enemmän näkyville. Tällainen historia paikantuisi luontevasti esimerkiksi aloitteessa mainittuun Aino Acktén huvilaan Tullisaaressa. Yleisemmälläkin tasolla voi todeta, että kiinnostavia teemoja sekä tutkimuksen että näyttelyiden aiheiksi olisi tarjolla runsaasti.

Toisaalta naishistorian voi katsoa valtavirtaistuneen myös museotyössä viimeistään 2000-luvulla yhdessä sukupuolentutkimuksen kanssa, ja on vaikea osoittaa suomalaista museota, joka ei huomioisi tätä paradigman muutosta toiminnassaan.

Kansainvälinen museoneuvosto ICOM (International Council of Museums) määrittelee museon seuraavasti:

"Museo on pysyvä, taloudellista hyötyä tavoittelematon, yhteiskuntaa ja sen kehitystä palveleva laitos, joka on avoinna yleisölle ja joka tutkimusta ja opetusta edistääkseen ja mielihyvää tuottaakseen hankkii, säilyttää, tutkii, käyttää tiedonvälitykseen ja pitää näytteillä aineellisia ja aineettomia todisteita ihmisestä ja hänen ympäristöstään.”

Museon perustaminen ja ylläpito vaatii omistajataholta aina pitkäjänteistä sitoutumista vähintäänkin vuosikymmeniksi. Näyttelytoiminnan lisäksi museotyö edellyttää kokoelmia, kokoelmanhallintaa, asiakaspalvelua ja pedagogista toimintaa. Resursseja on tarjolla rajallisesti, ja Helsingin kaupungin museotyövoimavarat sitoutuvat kaupungin kulttuurihistoriallisista museopalveluista, kulttuurihistoriallisesta kokoelmasta sekä taidemuseotyöstä ja taidekokoelmasta huolehtimiseen ja kulttuuriympäristön vaalimiseen. Vapaaehtoisvoimin hoidettujen museoiden ongelma on usein jatkuvuuden turvaaminen ja museon sekä kokoelman ylläpito perustamisvaiheen alkuinnostuksen jälkeen. Kaupunginmuseon tiedossa ei ole nimenomaan naishistoriaan keskittynyttä ja museon perustamisesta ja rahoittamisesta kiinnostunutta taustayhteisöä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää Aino Acktén huvilaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaana ja toivoo, että se saataisiin korjauksen jälkeen helsinkiläisten käyttöön esim. kulttuuri- ja taidetapahtumien näyttämönä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään lausunnon loppuun:

Lautakunta pitää Aino Acktén huvilaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaana ja toivoo, että se saataisiin korjauksen jälkeen helsinkiläisten käyttöön esim. kulttuuri- ja taidetapahtumien näyttämönä.

Kannattaja: Pauliina Saares

Vastaehdotus:
Johanna Nuorteva: Lisätään kappaleen 5 loppuun:

Huvilan kunnostaminen sekä talon suunnittelu kaupunginosan kulttuuritaloksi sai alueella eniten ääniä osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä vuonna 2019. Kunnostustarpeen arvioinnin jälkeen käydään keskustelua talon mahdollisesta käytöstä aloitteen tekijöiden sekä alueen toimijoiden kanssa.

Kannattaja: Sami Muttilainen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sami Muttilaisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 3
Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Otto Meri

Ei-äänet: 10
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Tuomas Finne, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa, Laura Varjokari

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 3–10.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Johanna Nuortevan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 4
Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Otto Meri, Laura Varjokari

Ei-äänet: 9
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Tuomas Finne, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Johanna Nuortevan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 4–9.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Lisätiedot

Minna Sarantola-Weiss, tutkimuspäällikkö, puhelin: 310 36488

minna.sarantola-weiss@hel.fi
Close

This decision was published on 19.03.2021

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi