Vuokrasopimusehdot, veneiden talvisäilytyspaikat, liikuntapalvelut

HEL 2020-010313
More recent handlings
§ 50

Helsingin kaupungin venesatamien venepaikan vuokraamista koskevat sopimusehdot

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti liikuntapalvelujen venepaikan vuokraamista koskevat sopimusehdot liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Venepaikan vuokrasopimusta on uudistettu neljästä lähtökohdasta:

- Sopimus uuden venepaikkavarausjärjestelmän luoman digitaalisen toimintaympäristön näkökulmasta.

- Talvisäilytyskokonaisuuden siirtyminen oman talvisäilytyspaikan vuokrasopimuksen alle.

- Osa venesatamasääntöjen sisällöstä on haluttu siirtää velvoittavimmiksi eli osaksi vuokrasopimusta.

- Haastavien tai epäselvien käytäntöjen yksinkertaistaminen.

Lisäksi vuokrasopimukseen on kirjattu venepaikkatoimiston olemassa olevia käytäntöjä ja menettelytapoja, jotka ovat jo luonteeltaan vakiintuneita.

Venepaikan vuokrasopimuksen päivittäminen on ollut pitkäkestoinen prosessi, jossa ovat venepaikkatoimistosta olleet mukana Maarit Härkonen, Paula Paasimaa ja Taina Korell sekä merellisestä yksiköstä Ari Maunula ja Tapio Rossi. Vene Helsingissä –ohjausryhmä on hyväksynyt vuokrasopimuspohjan kokouksessaan 7.12.2020. Vuokrasopimuspohjan on lisäksi tarkistanut ja hyväksynyt toimialan juristi Kirsi Hietanen.

Keskeisimmät muutokset edelliseen venepaikan vuokrasopimukseen verrattuna asiakkaiden näkökulmasta ovat seuraavat:

- Ulkopaikkakuntalaisten asiakkaiden venepaikkojen vuokrasopimukset ovat jatkossa voimassa yhden purjehduskauden kerrallaan, eli ne eivät ole enää toistaiseksi voimassa olevia. Taustalla on halu palvella ensisijaisesti Helsinkiläisiä asiakkaita, joiden hakemuksia on jonossa tuhansia. Sama käytäntö on esimerkiksi Espoossa. Ulkopaikkakuntalaisia asiakkaita koskeva muutos tulee voimaan vasta purjehduskaudella 2023. Asiakkuutta käsitellään helsinkiläisenä, mikäli venepaikan vuokraajan osoite on Helsingissä.

- Veneen talvehtiminen venepaikalla (ns. jäissä säilytys) on jatkossa mahdollista vain vuokranantajan tätä tarkoitusta varten osoittamissa satamissa. Lisäksi luvattomasta talvehtimisesta kaupungin venepaikalla seuraa asiakkaalle venepaikan menetys. Aiemmin käytäntö on ollut epäselvä. Sopimuksessa määritellään nyt myös selkeämmin 2 kk ajanjakso 1.1.-1.3., jolloin veneen on oltava pois venepaikalta myös siinä tapauksessa, ettei meri jäädy ollenkaan. Tämä on merellisen yksikön huoltotoimenpiteitä koskeva toive.

- Mikäli asiakas irtisanoo venepaikkansa 30.4. mennessä, palautetaan asiakkaan kyseisen vuoden venepaikkamaksu. Muissa tapauksissa venepaikkamaksuja ei palauteta. Aiemmin maksuja palautettiin erilaisissa venepaikan vaihtotilanteissa, mistä seurasi huomattavasti lisätyötä toimialan talouspalveluille sekä venepaikkatoimistolle. Irtisanomispäivämäärän aikarajaa aikaistettiin kuukaudella (ennen 31.5.) venepaikkatoimiston toiveesta, jotta vapautuvat venepaikat ehditään jakaa jonossa seuraaville ennen purjehduskauden alkua.

- Asiakas voi tietyissä tilanteissa (kuolemantapaukset ja yhteisesti omistetut veneet) siirtää venepaikan vuokraoikeuden toiselle henkilölle. Tämä olemassa oleva käytäntö tuodaan nyt sopimuksen piiriin. Muissa tapauksissa ei venepaikan vuokraoikeutta voi siirtää. Vuokralainen ei edelleenkään saa tilapäisestikään vuokrata edelleen tai luovuttaa venepaikkaa toisen käytettäväksi.

- Kuten talvisäilytyspaikan vuokrasopimuksessa, myös venepaikan sopimukseen on tuotu maininta luvattomien tai väärällä paikalla olevien veneiden ja tavaroiden siirtämisestä ja varastoinnista veneenomistajan kustannuksella ja vastuulla.

This decision was published on 10.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Joonas Kinnunen, projektisuunnittelija, puhelin: 0404854837

joonas.kinnunen@hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi

Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 0503001052

ari.maunula@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja