Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, Villinki

HEL 2020-010549
More recent handlings
§ 6

Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä (Villinki)

Tiimipäällikkö

Päätös

Maanhankintatiimin tiimipäällikkö päätti, että kaupunki antaa seuraavan etuostolain 8 §:n mukaisen ennakkolausunnon: Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan mikäli ********** kahden vuoden kuluessa tästä päätöksestä tekevät ennakkolausuntopyynnön mukaisen kiinteistönluovutuksen. Ennakkolausuntopyynnön mukana toimitetun kauppakirjaluonnoksen mukaan kaupan kohteena on yhteensä noin 7035 m²:n suuruiset kiinteistöt ********** rakennuksineen.

Päätöksen perustelut

Ennakkolausuntopyyntö

Kiinteistön omistajan edustaja pyytää 11.9.2020 toimitetulla viestillään Helsingin kaupungilta ennakkolausuntoa kaupungin mahdollisesta etuosto-oikeuden käyttämisestä valmisteilla olevassa kiinteistökaupassa, jossa on tarkoitus myydä yhteensä noin 7035 m²:n suuruiset kiinteistöt ********** Kartat kaupan kohteesta ovat liitteenä nro 1.

Etuostolain 8 §:n mukaan kunta voi pyynnöstä etukäteen antaa ilmoituksen, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistönluovutus tapahtuu kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä ja luovutuksen ehdot ovat samat kuin kunnalle ilmoitetut.

Päätöksen perustelut

Maankäyttöjohtajan delegointipäätöksen (2.6.2017, 9 §) mukaan maanhankinta-tiimin päälliköllä on oikeus ratkaista etuosto-oikeus kielteisissä tapauksissa, lukuun ottamatta periaatteellisesti merkittäviä tai taloudellisesti laajakantoisia asioita.

Kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan po. kaupassa, koska kaupungilla ole erityisiä perusteita hankkia rakennettua lomakiinteistöä saaresta omistukseensa.

This decision was published on 30.09.2020

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sovellettava lainkohta: Etuostolaki 22 § 2 momentti.

Close

Ask for more info

Arto Korkeila, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34294

arto.korkeila@hel.fi

Decisionmaker

Peter Haaparinne
tiimipäällikkö

Attachments

1. Liitekartat

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.