Hankerahoitus, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, nuorisotyö, Digital Youth Work Learning Communities -hanke, Erasmus+ KA2

HEL 2020-010623
More recent handlings
§ 53

Rahoituksen hakeminen Erasmus+ ohjelmalta hankkeeseen "Learning Communities for Digital Youth Work"

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päättää lähteä mukaan hankkeeseen ”Learning Communities for Digital Youth Work”. Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2021-28.2.2023. Haettava avustus käytetään hankesuunnitelman mukaisesti. Mikäli rahoitus saadaan ja hankkeelle syntyy kuluja Suomessa, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala huolehtii siitä, että kirjanpitojärjestelmään avataan EU-projektinumero, johon hankkeen menot ja tuet kirjataan.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikön 13.9.2017 tekemän päätöksen (100 §) mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtaja päättää ja allekirjoittaa sekä muutoin toimii kaupungin edustajana Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelman ja sen alaohjelmien toimialansa hankehakemuksissa nykyisen ohjelmakauden (2014–2020) loppuun asti.

This decision was published on 28.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Suvi M Tuominen, toiminnanjohtaja, puhelin: 09 310 71575

suvi.m.tuominen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. learning communities for digital youth work hankekuvaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.