Valtuustoaloite, Helsingin uimarantojen turvallisuuden parantaminen

HEL 2020-010624
More recent handlings
Case 10. / 82 §

V 17.2.2021, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite uimarantojen turvallisuuden parantamisesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus edellyttää, että uimarannoille selvitetään mahdollisuutta löytää monikielisiä uimavalvojia sekä selvitetään muunkielisten uintikurssien järjestämistä aikuisille ja nuorille yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys vastauksen loppuun:
”Kaupunginhallitus edellyttää, että uimarannoille selvitetään mahdollisuutta löytää monikielisiä uimavalvojia sekä selvitetään muunkielisten uintikurssien järjestämistä aikuisille ja nuorille yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Mikko Särelä, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.

See table with voting results

Äänestys 1

Ayes: Esityksen mukaan

Noes: Lisäys vastauksen loppuun: ”Kaupunginhallitus edellyttää, että uimarannoille selvitetään mahdollisuutta löytää monikielisiä uimavalvojia sekä selvitetään muunkielisten uintikurssien järjestämistä aikuisille ja nuorille yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.”

Member Political group
Koulumies, Terhi No council group
Pakarinen, Pia No council group
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Sevander, Tomi No council group
Vapaavuori, Jan No council group
Close
Member Political group
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Särelä, Mikko No council group
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna No council group
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Close
Member Political group
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
No council group 5 2 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 2 0 0
Close

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Close

Valtuutettu Suldaan Said Ahmed ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että uimarantojen turvallisuutta parannetaan rajaamalla alueita ja rakentamalla kahluualtaita sekä lisäämällä valvojia ja monikielisiä varoituskylttejä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaikille äkkisyville uimarannoille on kesän 2020 aikana sijoitettu uusia, näkyvämpiä kylttejä varoittamaan uimarannan pohjamuodoista. Syvyydestä varoitetaan sekä symbolikuvalla että suomen, ruotsin, englannin, arabian ja somalin kielillä. Kaikkien valvottujen uimarantojen pohjaolosuhteet on kuvattu luotaamalla kesällä 2020. Kuvauksiin perustuvat uimarantojen profiilikuvat sijoitetaan tulevana kesänä rantojen ilmoitustauluille, kaupungin nettisivuille sekä suurimmilla rannoilla myös vesirajan läheisyyteen.

Liikuntapalvelujen hallinnassa on 26 uimarantaa, joista kahdellatoista on valvonta. Rantapelastajia on valvontavuorossa vähintään kaksi yhtä aikaa, suuremmilla rannoilla 3–6. Kesällä 2020 palkattiin yhteensä 38 rantapelastajaa. Vuodelle 2021 ei ole varattu määrärahaa rantapelastajien määrän lisäämiseksi.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ei suosittele erillisen alueen rajaamista pienille lapsille, koska rajoitustoimenpiteet voivat luoda virheellisen tunteen alueen turvallisuudesta. Luonnonolosuhteissa uiminen vaatii pienten lasten vanhemmilta jatkuvaa valvontaa. Erityisesti Pikkukosken uimarannalla, joka aloitteessa mainitaan, veden korkeus voi vaihdella uimarantakauden aikana jopa yli metrin. Vaikka rannalta rajattaisiin alue pienille lapsille, sen syvyys voisi vaihdella merkittävästi lyhyelläkin ajanjaksolla.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Close

Kaupunginhallitus 25.01.2021 § 61

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.11.2020 § 188

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä uimarantojen turvallisuuden kehittämistä. Lautakunta ei kuitenkaan tue ehdotusta erillisten rakennelmien kautta rajata aluetta pienille lapsille Pikkukosken uimarannalta kuten Kuusijärven rannalla on tehty.

Pikkukosken uimaranta sijaitsee Vantaanjoen varrella, jossa veden korkeus voi vaihdella uimarantakauden aikana jopa yli metrin, joten rajatun alueen syvyys voi vaihdella merkittävästi lyhyelläkin ajanjaksolla. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ei myöskään suosittele, että lapsille rajataan erillinen alue uimarannoilta, koska rajaustoimenpiteet voivat luoda turvallisuuden tunteen alueesta. Kyseessä on kuitenkin luonnonolosuhde, joka vaatii pienten lasten vanhemmilta jatkuvaa valvontaa.

Suomessa on tuhansia uimarantoja ja -paikkoja, joista suurin osa on valvomattomia. Valvotut uimarannat sijaitsevat pääsääntöisesti suuremmissa kaupungeissa. Liikuntapalvelut hallinnoi Helsingin alueella 26:ta uimarantaa, joista 12 rannalla on valvonta. Valvontatehtävistä huolehtivia rantapelastajia on valvontavuorossa kaksi pelastajaa yhtä aikaa paikan päällä ja suuremmilla rannoilla, kuten Aurinkolahden ja Hietaniemen rannoilla, vuorossa on samaan aikaan 3–6 pelastajaa. Rantapelastajia palkataan määrärahan puitteessa. Kesällä 2020 palkattiin yhteensä 38 rantapelastajaa. Ensi vuodelle 2021 ei ole budjetoitu lisämäärärahaa lisäämään rantapelastajien määrää rannoilla.

Kaikille äkkisyville uimarannoille on kesän 2020 aikana on sijoitettu uusia, näkyvämpiä varoitustauluja varoittamaan uimarannan pohjamuodoista. Syvyydestä varoitetaan symbolikuvalla sekä suomen, ruotsin, englannin, arabian ja somalin kielillä. Helsingin kaikkien valvottujen uimarantojen pohjaolosuhteet kuvattiin luotaamalla kesällä 2020. Kuvauksiin perustuvat uimarantojen profiilikuvat sijoitetaan kesäksi 2021 rantojen ilmoitustauluille, kaupungin nettisivuille sekä suurimmilla rannoilla myös vesirajan läheisyyteen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi
Close

This decision was published on 10.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi