Henkilörekisterit ja niiden vastuutahot, tarkastusvirasto

HEL 2020-010717
More recent handlings
§ 4

Sidonnaisuusilmoitusten valvontaa koskeva rekisteriseloste ja järjestelmän käyttöoikeudet, päätöksen kumoaminen

Tarkastusjohtaja

Päätös

Tarkastusjohtaja päätti kumota 08.06.2017 § 8 tekemänsä päätöksen.

Päätöksen perustelut

Henkilörekisterien rekisteriselosteista ohjeistetaan kaupungin tietosuojakäsikirjassa.

Sidonnaisuusjärjestelmän käyttöoikeudet myönnetään normaalin tietojärjestelmien käyttöoikeusmenettelyn mukaisesti.

Aiemmin tehty päätös kumotaan tarpeettomana.

This decision was published on 25.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Kurki, kaupunkitarkastaja, puhelin: +358931036476

hanna.k.kurki@hel.fi

Decisionmaker

Timo Terävä
tarkastusjohtaja