Varhaiskasvatusyksikön muutos, varhaiskasvatusyksikkö Louhikko-Marmorin yhdistäminen sekä päiväkodin lakkauttaminen, Päiväkoti Pyynikki

HEL 2020-010727
More recent handlings
§ 141

Varhaiskasvatusyksikkö Louhikko-Marmorin muodostaminen yksikkörakennemuutoksella

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päättää yksikkörakennemuutoksesta, jossa muodostetaan varhaiskasvatusyksikkö Louhikko-Marmori.
Päiväkoti Louhikko sijaitsee tällä hetkellä väistötilassa osoitteessa Salpausseläntie 1 A, 00710 Helsinki ja päiväkoti Pyynikki osoitteessa Pyynikintie 5, 00710 Helsinki. Varhaiskasvatusyksikkö Marmori sijaitsee osoitteessa Marmoritie 8, 00710 Helsinki. Marmoriin kuuluva ryhmä Rapakivi sijaitsee osoitteessa Rapakiventie 2, 00710 Helsinki. Yksikkörakennemuutos astuu voimaan 1.1.2021 lukien.

Päätöksen perustelut

Pihlajamäessä toimivan varhaiskasvatusyksikkö Marmorin yhdistäminen yhdeksi varhaiskasvatusyksiköksi päiväkoti Louhikon kanssa on mahdollista toteuttaa, koska samaan aikaan tapahtuu yhden päiväkodin johtajan eläkkeelle siirtyminen. Yksikkörakennemuutoksen kautta muodostuu varhaiskasvatusyksikkö Louhikko-Marmori.

Pihlajamäki-Pihlajiston alueelle osoitteeseen Kiilletie 6 valmistuu tammikuussa 2021 päiväkoti uudisrakennuksena, jossa on 134 tilapaikkaa. Päiväkodin uudisrakennus tarjoaa varhaiskasvatukselle toimivat ja ajanmukaiset tilat sekä noin 40 uutta tilapaikkaa päiväkoti Louhikon aikaisempiin tilapaikkoihin verrattuna. Uusi päiväkoti mahdollistaa varhaiskasvatuspaikan tarjoamisen lähipalveluna. Päiväkoti Pyynikin lapset (34 lasta) ja henkilökunta (6 hlöä) siirtyvät uuteen päiväkotiin 1.6.2021 alkaen. Samalla päiväkoti Pyynikistä luovutaan. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on tehnyt päiväkoti Pyynikin lakkautuspäätöksen 15.12.2020.

Yksikkörakenteenmuutos on käsitelty varhaiskasvatusyksikkö Louhikko-Pyynikin henkilöstön kanssa yhteistoimintakokouksessa 21.9.2020 ja varhaiskasvatusyksikkö Marmorin henkilöstön kanssa yhteistoimintakokouksissa 21.9.2020 ja 24.9.2020.

Pihlajamäki ja Pihlajisto ovat osa Latokartanon peruspiiriä. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan Latokartanon 1-6-vuotiaiden väestö vähenee noin 368 lapsella seuraavan neljän vuoden aikana.

This decision was published on 17.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Eeva-Liisa Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 58499

eeva.tiihonen@hel.fi

Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 42542

carola.harju@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja