Aamukouluasia, selvitys Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämisen tulevaisuudesta

HEL 2020-010840
More recent handlings
Case 3. / 645 §

Aamukouluasia: selvitys Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämisestä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti. Paikalla oli myös konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsinki pärjää hyvin monissa kansainvälisissä vertailuissa. Ulkomaiset investoinnit ja matkailijamäärät olivat ennen pandemiaa hyvällä kasvu-uralla. Silti etenkin Tukholma ja Kööpenhamina onnistuvat houkuttelemaan Helsinkiä huomattavasti enemmän osaajia, pääomia ja matkailijoita.

Helsingin tavoitteena on jatkossa varmistaa, että osaajien, pääomien ja matkailijoiden kasvu on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kasvattamiseen tähtäävät toiminnot muodostavat yhtenäisen ja saumattoman kokonaisuuden.

Kaupunki on käynnistänyt vs. kansliapäällikön 24.6.2020 (§ 169) tekemällä päätöksellä selvityksen Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämiseksi. Selvityksen keskeiset tavoitteet ovat:

  1. Ymmärtää kaupungin kilpailukyvyn kehittämisen nykytila sekä arvioida nykytilaa suhteessa verrokkikaupunkien toimintoihin.
  2. Tunnistaa kilpailukyvyn kannalta keskeiset toimintaympäristömuutokset, joihin kaupungin kilpailukyvyn tuottamisella vastataan.
  3. Muodostaa näkemys siitä, mihin osa-alueisiin ja miten kaupungin on panostettava toimintaympäristömuutokset, verrokkikaupungit ja eri sidosryhmien näkemykset ja tarpeet huomioiden.
  4. Arvioida nykyistä kaupungin kilpailukyvyn rakentamisen toimintamallia ja tehdä ehdotuksia mahdollisen uuden toimintamallin rakenteesta.
  5. Sitouttaa ja motivoida kaupunkiorganisaation keskeisiä toimijoita kaupungin kilpailukyvyn kehittämiseen.

Asiantuntijoina osallistuvat yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti ja konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Close

This decision was published on 21.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Jan Vapaavuori

Ask for more info

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi