Liukuvan työajan periaatteet, kaupunginkanslia

HEL 2020-010876
More recent handlings
§ 43

Ohje liukuvan työajan periaatteista, saldokertymistä ja lisä- ja ylityöstä liukuvassa työajassa

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen ohjeen liukuvan työajan periaatteista, saldokertymistä ja lisä- ja ylityöstä liukuvassa työajassa. Ohje korvaa aikaisemman 19.11.2018 päivätyn ohjeen.

Päätöksen perustelut

Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES 2020-2021) on mahdollistettu liukuvan työajan enimmäissaldon korottaminen 50 tuntiin. Muutoksen käyttöönotto edellyttää, että kaupungin liukuvan työajan ohjetta muutetaan.

Kaupungin eri toiminnoissa on pidetty tarpeellisena, että liukuvan työajan enimmäissaldo voidaan korottaa KVTES:n mukaisesti. Tällä ohjeella muutos otetaan käyttöön. Muutos lisää joustavuutta liukuvan työajan piirissä olevien henkilöiden työaikoihin.

Samalla ohjeeseen tehdään käytännön menettelyjä koskevia täsmennyksiä saldojen käytön seurantaan liittyen sekä muutamia teknisiä päivityksiä.

This decision was published on 07.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Liukuvan työajan periaatteet, saldokertymät ja lisä- ja ylityö liukuvassa työajassa

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.