Hankinta, optio, siivouspalvelut, Kanneltalon työväenopisto

HEL 2020-011237
More recent handlings
§ 17

Päätös Kanneltalon työväenopiston siivouspalvelujen hankinnasta varsinaiselle sopimuskaudelle 1.1.2020 - 31.12.2020 ja optiokaudelle 1.1.2021-31.12.2021

Hankintapäällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankintapäällikkö päätti, että Kanneltalon työväenopiston siivouspalvelut hankintaan Palmia Oy:ltä varsinaiselle sopimuskaudelle 1.1.2020 - 31.12.2020 sekä optiokaudelle 1.1.2021 - 31.12.2022.

Sopimus syntyy vasta molempien sopijapuolten välisillä allekirjoituksilla.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 14 700 euroa vuodessa.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Siivous- ja käyttäjäpalveluiden puitejärjestelyyn H018-17/HEL 2017 - 001237, josta Helsingin kaupunginkanslian vs. hankintajohtaja teki hankintapäätöksen 26.6.2017.

Minikilpailutus Kanneltalon kulttuurikeskuksen, kirjaston, nuorisotalon ja työväenopiston siivouspalvelujen hankinnasta perustuu 7.11.2019 päivättyyn tarjouspyyntöön 259166/HEL 2019-011383.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnoima Kanneltalon työväenopisto oli yksi Siivous- ja käyttäjäpalvelujen minikilpailutuksen kohderyhmistä.

Hankinnan alkuperäinen sopimuskausi on voimassa 1.1.2020 - 31.12.2020. Sopimuskautta on mahdollista jatkaa yhdellä (1) kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella ajalle 1.1.2021 - 31.12.2022.

This decision was published on 05.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 09 310 21582

janne.tarkoma@hel.fi

Decisionmaker

Kari Salovaara
hankintapäällikkö