Opetusryhmät, oma äidinkieli, lukuvuosi 2020-2021

HEL 2020-011419
More recent handlings
§ 193

Oman äidinkielen opetusryhmät lukuvuonna 2020-2021

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti lukuvuoden 2020-2021 oman äidinkielen
opetuksen järjestämisestä oheisen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Opetuslautakunta on päättänyt 27.10.2015 (§ 194) seuraavista oman äidinkielen, kotikielen ja ylläpitokielen järjestämisen periaatteiden tarkennuksista 1.11.2015 alkaen:

Helsingin kaupungin peruskoulujen opetusryhmiin voidaan ottaa myös Helsingin normaalilyseon ja Viikin normaalikoulun oppilaita, mikäli ao.kielen opetusryhmä on muodostunut Helsingin kaupungin peruskoulujen omista tai sopimuskoulujen oppilaista ja ao. kielessä ei muodostu valtionavun edellyttämää neljän oppilaan ryhmää Helsingin yliopiston normaalikouluihin. Aloittavan opetusryhmän koko on pääsääntöisesti 8-12 oppilasta. Perustelluista syistä ryhmä voidaan käynnistää myös kuudella (6) oppilaalla. Täysin uuden kielen opetus voidaan käynnistää neljällä oppilaalla.

Perusopetuksen palvelukokonaisuuden vastuulla ovat suomenkielinen perusopetus ja muu perusopetuslain mukainen toiminta. Palvelukokonaisuutta johtaa perusopetusjohtaja, joka päättää oman äidinkielen opetusryhmien muodostamisesta lukuvuosittain käytettävissä olevan resurssin puitteissa (Opetuslautakunnan päätös, 16.10.2007, § 258).

This decision was published on 20.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Minna Ala-Ketola, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 20428

minna.ala-ketola@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja