Hankinta, lasten ja nuorten valtakunnallinen digitaalinen mediakokoelma, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2020-011494
More recent handlings
§ 22

Valtakunnallisen kirjastoaineistohankinnan kilpailutus Hansel Oy:ltä

Kirjastopalvelujen johtaja

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päättää tilata Hansel Oy:ltä kilpailutuksen valtakunnallisen, lapsille ja nuorille suunnatun digitaalisen aineiston hankkimiseksi. Arvioitu kustannus ilman arvonlisäveroa on 10 800 - 18 000 euroa (12-20 henkilötyöpäivää).

Samalla kirjastopalvelujen johtaja valtuuttaa kirjastoverkon yhteisten palvelujen päällikön allekirjoittamaan kilpailutussopimuksen Hansel Oy:n kanssa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki (Helsingin kaupunginkirjasto) toimii isäntäkuntana Yleisten kirjastojen konsortiolle. Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt kaupunginkirjastolle 800 000 euron avustuksen hakemista lasten ja nuorten e-kirjojen, e-äänikirjojen ja mahdollisten muiden digitaalisten aineistojen valtakunnallisten käyttölisenssien hankintaan yhteisesti Suomen yleisille kirjastoille. Avustus perustuu valtion lisäbudjetista myönnettyyn COVID-19 lasten ja nuorten hyvinvointipakettiin.

Koska Helsinki ei voi toimia hankintalain mukaisena hankintayksikkönä muiden kuntien puolesta, kaupunginkirjasto on käynyt keskustelun hankinnasta Kuntahankintojen ja Hanselin kanssa, joka omistaa yleisten kirjastojen e-kirjojen hankintaan liittyvän puitesopimuksen (KLKH150). Hanselista saadun tiedon mukaan hankintaa ei voida sisällyttää mainittuun puitesopimukseen, vaan se pitää toteuttaa erillisenä kiinteähintaisena kilpailutuksena.

Nyt tehtävällä päätöksellä Helsingin kaupunginkirjasto tilaa Hanselilta erillisen kilpailutuspalvelun.

This decision was published on 21.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Marja Hjelt, informaatikko, puhelin: 09 310 85461

marja.hjelt@hel.fi

Virva Nousiainen-Hiiri, yhteisten palvelujen päällikkö, puhelin: 09 310 85401

virva.nousiainen-hiiri@hel.fi

Decisionmaker

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja