Kustannusten korvaaminen vuonna 2020, henkilöstöliikunta, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2020-011563
More recent handlings
§ 44

Kustannusten korvaaminen vuonna 2020, henkilöstöliikunta, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä kaupunginkanslian henkilöstöosaston
ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntajaoston valmisteleman
suunnitelman keskitetysti maksettavasta henkilöstöliikunnasta
ajalle 1.1. - 31.12.2020 liitteen mukaisesti. Kaupunginkanslian henkilöstöosasto korvaa henkilöstöliikunnasta aiheutuvat menot 150 000 (alv 0%) euroon asti. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala raportoi toteutumasta toukokuun 2021 mennessä henkilöstöosastolle.

Kustannukset maksetaan kaupunginkanslian henkilöstöosaston tililtä
1836200005, henkilöstöliikunta (sisäinen tilaus).

Päätöksen perustelut

Henkilöstöliikunnan tukemisen tavoitteena on tarjota monipuolisia harrastusmahdollisuuksia koko kaupungin henkilökunnalle ja edistää kaupungin henkilökunnan fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Henkilöstöosaston vuoden 2020 budjetissa on varattu määräraha henkilöstön liikuntaan ja hyvinvointiin.

This decision was published on 21.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Aino Honkapohja-Kuusisto, palkitsemisen asiantuntija, puhelin: 09 310 36148

aino.honkapohja-kuusisto@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja