Käyttösuunnitelmamuutoksen vahvistaminen vuodelle 2020, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, suomenkielinen vapaa sivistystyö

HEL 2020-011628
More recent handlings
§ 4

Käyttösuunnitelmamuutoksen vahvistaminen vuodelle 2020, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, suomenkielinen vapaa sivistystyö

Vapaan sivistystyön päällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vapaan sivistystyön päällikkö päätti vahvistaa vapaan sivistystyön käyttösuunnitelman toimialajohtajan päätöksellä 20.10.2020 §111 muuttuneet määrärahat ajalle 1.1.2020 - 31.12.2020 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johtaja päätti muuttaa 20§ 14.2.2020 tekemäänsä päätöstä Kaskon vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman vastuuhenkilöistä ja heidän määrärahoistaan. Toimialajohtajan päätöksellä 20.10.2020 §111 suomenkielisen vapaan sivistystyön toimintamenoihin lisättiin hallinnosta huhtikuussa siirtyneiden kahden henkilön 9 kuukauden palkkamenot (48 000 euroa). Suomenkielisen vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden muuttuneet toimintamenot ovat 12 838 000 euroa.

This decision was published on 07.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Suvi Havula, controller, puhelin: 09 310 20425

suvi.havula@hel.fi

Decisionmaker

Ville Ylikahri
vapaan sivistystyön päällikkö