Asemakaavan muutos 12751, Sörnäinen, Kaasutehtaankatu 3 / Leonkatu, Suvilahden tapahtumakortteli

HEL 2020-011785
More recent handlings
Case 8. / 98 §

Detaljplaneändring för evenemangsområdet i Södervik, Sörnäs (nr 12751)

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för kvarteret 10594, tomten 2 i kvarteret 10252 och gatu- och parkområden i 10 stadsdelen (Sörnäs) enligt ritning nr 12751, daterad 6.9.2022 och ändrad 28.2.2023, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Behandling

Ledamoten Sami Muttilainen föreslog att förslaget förkastas med följande motivering:

Det är inte utveckling av evenemangsområde att överlåta området till restaurang- och hotellkedjor. Den detaljplan för den påklistrade evenemangsarenan som möjligen genomförs kan planläggas och byggas någon annan stans i den utvidgade staden. Detta betjänar staden bättre också som helhet.

Samtidigt som festivalernas verksamhetsförutsättningar försvagas, sopar man den kulturhistoriskt erkända DIY-skejtparken ur vägen.

Även om Söderviks karisma och karaktär har ändrats under åren kan man inte hitta en så central och omfattande samt infrastrukturellt fungerande helhet för att ordna festivaler i Helsingfors.

Det är viktigt att man i Helsingfors även i fortsättningen kan hitta områden där man kan ordna festivaler av internationell storlek. Evenemangen har betydande medverkan för staden som dragningskraft men även för stadens ekonomi.

Ledamoten Sami Muttilainens förslag om förkastande understöddes inte, varvid det förföll.

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Juhani Strandén föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder var evenemangsområdets gäster kan parkera sina bilar. Om 3 000–5 000 gäster kommer till evenemangsområdet, är största delen av dem från andra orter. En del av åskådarna kommer med egen bil och då ska man anvisa parkeringsplats och förbindelsetrafik till evenemangsområdet.

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

3 omröstningen

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 15
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Otto Meri, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Juhani Strandén

Nej-röster: 16
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Timo Harakka, Harry Harkimo, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Minja Koskela, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Osmo Soininvaara

Blanka: 49
Hilkka Ahde, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Mari Holopainen, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Nina Miettinen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen

Frånvarande: 5
Mahad Ahmed, Dani Niskanen, Elina Valtonen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm.

See table with voting results

Äänestys 1

Ayes: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder var evenemangsområdets gäster kan parkera sina bilar. Om 3 000-5 000 gäster kommer till evenemangsområdet, är största delen av dem från andra orter. En del av åskådarna kommer med egen bil och då ska man anvisa parkeringsplats och förbindelsetrafik till evenemangsområdet.

Noes: Motsätter sig

Member Political group
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Valtonen, Elina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 10 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 4 0 15 3
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 0 0 2 0
Liike Nyt Helsinki 0 1 2 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 0 5 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 3 8 2
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 11 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 1 17 0
Close

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller ett kvartersområde för fabriker som ligger i Södervik, mellan Fiskehamnens centrum och det före detta gasverkets RKY-område (byggd kulturmiljö av riksintresse). I området har ett evenemangskvarter planerats och söder om kvarteret Gasverksplanens evenemangsområde för olika kultur- och sportevenemang. I det nya området som avgränsas av Leogatan, Koksgatan, Vilhelmsbergsgatan och Gasverksgatan planeras ett kvarter med evenemangslokaler samt kontors-, hotell-, restaurang- och affärslokaler. Planeringsreserveringen för området gäller fram till 31.12.2024. Det ordnades en arkitekturtävling om områdets planlösning. Genom tävlingen sökte man lösningar för att utreda de stadsbildsmässiga ramarna för planeringsarbetet. Förslaget Contiki vann tävlingen och användes som grund för detaljplanearbetet.

Den nya våningsytan för kulturbyggnader uppgår till 12 100 m² och våningsytan för verksamhetslokaler till 35 000 m². Resten är område för idrotts- och rekreationstjänster samt gatuområde. Tomternas genomsnittliga exploateringstal i kvartersområdet för kulturbyggnader är e=0,92 och i kvartersområdet för verksamhetsbyggnader e=5,49.

I samband med detaljplanelösningen har en trafikplan (ritning nr. 7233) utarbetats enligt vilken den nya gatuförbindelsen, Gasverksgatan, ingår i vändslingan för de busslinjer till Fiskehamnen som det i framtiden kommer att beslutas om. Dessutom betjänar gatuförbindelsen trafiken inom evenemangsområdet i Södervik. Bussarnas parkeringsplatser finns på Gasverksgatan. Gatan är enkelriktad för motorfordonstrafiken men i dimensioneringen har man beaktat både de stora evenemangen och de sannolika framtida behoven för dubbelriktad motorfordonstrafik. Kollektivtrafikens filer mitt på Kocksgatan har visat sig vara onödiga. Därför avser man att göra ändringar i trafikarrangemangen i gatans norra ände. Detaljplanelösningen bidrar i synnerhet till att staden kan främja utvecklingen av Södervik till ett internationellt framträdande och permanent evenemangsområde.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplaneringen i området styrs av delgeneralplanen för Sörnässtranden och Hermanstadsstranden från 2008. I delgeneralplanen har området anvisats som område för tjänster och förvaltning samt centrumfunktioner (P/C) och område för energiförsörjning (EN). Delgeneralplanen är föråldrad vad gäller området för energiförsörjning (EN), eftersom storlekskravet på området som bör reserveras för detta har minskat. I Helsingfors underjordiska generalplan 2021 finns det en reservering för en tunnel för samhällsteknisk försörjning. Detaljplanelösningen stämmer överens med de ovannämnda generalplanerna.

Genom att skapa förutsättningar för mångsidig fritidsverksamhet och kultur bidrar detaljplanelösningen till att staden kan uppnå målen i stadsstrategin.

Områdets förutsättningar och nuläge

I området finns nu en tillfällig skejtpark som anvisas en ersättande plats i närområdet. På evenemangsplanen är det är möjligt att ordna likadan festivalverksamhet som hittills, liksom annan festivalverksamhet, enligt följande: under byggnadsfasen i en omfattning som förhållandena tillåter och efter att detaljplaneändringen blivit klar på samma sätt som innan byggandet inleddes. Den sista byggnaden som revs i området var en distriktcentral som hörde till Hanaholmens kraftverk (Bjälkgatan 4). På området har man också rivit några lager- och servicebyggnader. Området är till en del obebyggd mark och tjänstgör som tillfällig parkeringsplats för byggplatserna.

Kraftverksområdet i Södervik, som ligger i den omedelbara närheten av planområdet, tillhör en byggd kulturmiljö av riksintresse (Museiverkets förteckning över byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY 2009 Kraftverksområdet i Södervik).

För området gäller flera detaljplaner från 1956–2008. Dessutom har ett utkast till detaljplan utarbetats över Gasklocksparkens kvarter år 2011.

Helsingfors stad äger kvartersområdena. Detaljplaneändringen har utarbetats på initiativ av staden. Tomtreserveringsavtalet godkändes av stadsmiljönämnden 8.6.2021.

Detaljplanelösningens kostnader

Detaljplanelösningen medför följande kostnader för staden, exklusive mervärdesskatt:

Gator och allmänna områden 9,5 miljoner euro  
Sanering av förorenad mark 2,5 miljoner euro  
     
Totalt                          cirka 12 miljoner euro  

Genomförandet av detaljplanen förutsätter dessutom att nätverk för samhällsteknisk försörjning genomförs enligt följande:

Vattenförsörjning 0,6 miljoner euro  
Fjärrvärme och nedkylning 0,3 miljoner euro  

De som innehar nätverken svarar för kostnaderna för genomförandet av den samhällstekniska försörjningen.

Detaljplaneändringen höjer tomternas värde och staden får markanvändningsinkomster av försäljningen och utarrenderingen av tomterna. Värdet på den byggrätt som planläggs beräknas grovt uppgå till cirka 15 miljoner euro.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Detaljplaneförslaget var offentligt framlagt 26.9–25.10.2022.

Det gjordes inga anmärkningar mot förslaget.

Myndighetsutlåtanden om detaljplaneförslaget kom in då förslaget hölls offentligt framlagt. Påpekandena i utlåtandena gällde beaktandet av storleken av RKY-området bredvid, preciseringen av planbestämmelserna angående bräddavlopp, beaktandet av olycksscenarierna för Hanaholmens värmekraftverk i fråga om utrymningsvägar, bestämmelsen om att markens föroreningsgrad och saneringsbehov ska utredas inom VU-området, beaktandet av musikbuller i bestämmelserna om ljudisolering samt den betydande försämring av livsmiljöns kvalitet som buller orsakar.

Följande aktörer lämnade in utlåtanden:

 • samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen)
 • Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
 • kultur- och fritidssektorn / stadsmuseet
 • Helen Elnät Ab
 • samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)

Dessutom meddelade följande aktörer att de inte har något att yttra: Museiverket och Fingrid Oyj.

Åtgärder efter det offentliga framläggandet

I rapporten om växelverkan anges myndighetsutlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag och bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som ingår i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljplanemålen och i den utsträckning det är ändamålsenligt.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs i detalj i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskuterats med vederbörande parter. De vars intresse ändringarna gäller har blivit separat hörda under diskussionstillfället.

Närmare motivering

Motiveringen till detaljplanelösningen framgår närmare av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Fortsatta åtgärder

Eftersom detaljplaneområdet ägs av staden, ska det förfarande med markanvändningsavtal som nämns i nämndens fortsatta åtgärder inte iakttas. Stadsmiljönämnden har i stället utarbetat principer om försäljning och utarrendering av tomter för behandling i stadsstyrelsen och fullmäktige. Principerna godkändes av fullmäktige 5.4.2023.

I likhet med stadsmiljönämnden anser stadsstyrelsens näringslivssektion i sitt reserveringsbeslut som gäller området att det är viktigt att verksamheten i Söderviks DIY-skejtpark fortsätter så oavbrutet som möjligt på den funktionellt bästa möjliga platsen. Vid valet och planeringen av platsen för den nya skejtparken samarbetar staden med dem som är aktiva i skejtparken.

Söderviks DIY-skejtpark kommer att ersättas med en permanent skejtpark som byggs på Hanaholmen. Innan den permanenta skejtplatsen kan byggas, möjliggörs fortsatt skejtverksamhet på Helen Ab:s nuvarande parkeringsområde på Hanaholmen, där en tillfällig skejtramp placeras. Avsikten är att den tillfälliga skejtrampen ska genomföras med ett bidrag som beviljas skejtarna (HELride Collective ry) för anskaffning och underhåll av en ramp. Staden har kommit överens om arrangemangen kring skejtpatsen tillsammans med de aktiva vid skejtplatsen.

Close

Kaupunginhallitus 17.04.2023 § 233

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 10594, korttelin 10252 tontin 2 osan sekä katu- ja satama-alueiden asemakaavan muutoksen 6.9.2022 päivätyn ja 28.2.2023 muutetun piirustuksen nro 12751 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Vastaehdotus:
Minja Koskela: ”Alueella sijaitsee nykyisin väliaikainen skeittipuisto, jolle pyritään löytämään korvaava sijainti lähialueelta.”

Muutetaan muotoon:

"Alueella sijaitsee nykyisin väliaikainen skeittipuisto, jolle osoitetaan korvaava sijainti lähialueelta.”

Kannattaja: Johanna Nuorteva

Vastaehdotus:
Minja Koskela: ”Tapahtumapihalla tähän asti toteutettua sekä muuta festivaalitoimintaa on mahdollista järjestää rakennusvaiheen aikana olosuhteiden sallimassa mittakaavassa ja asemakaavan muutoksen valmistuttua samaan tapaan kuin ennen rakentamisen aloittamista.”

Sijoitetaan 8. kappaleen toiseksi lauseeksi.

Kannattaja: Johanna Nuorteva

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Minja Koskelan vastaehdotusten mukaisesti muutetun ehdotuksen.

03.04.2023 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.02.2023 § 109

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 6.9.2022 päivätyn ja 28.2.2023 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12751 (liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelia 10594, osaa korttelin 10252 tonttia 2, katu- ja satama-alueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8, (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Pia Kilpinen, tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko, erityisasiantuntija Kati Immonen ja liikenneinsinööri Riikka Österlund. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta

13.09.2022 Ehdotuksen mukaan

06.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Pia Kilpinen, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 37443

pia.kilpinen@hel.fi

Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, asemakaavoitus, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko@hel.fi

Kati Immonen, erityisasiantuntija, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 09 310 37254

kati.immonen@hel.fi

Riikka Österlund, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

riikka.osterlund@hel.fi

Paula Hurme, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26093

paula.hurme@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.06.2022 § 36

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12751 pohjakartan kaupunginosassa 10 Sörnäinen. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12751
Kaupunginosa: 10 Sörnäinen
Kartoituksen työnumero: 36/2021
Pohjakartta valmistunut: 27.9.2021
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Nimistötoimikunta 13.10.2021 § 67

Nimistötoimikunta jatkoi asian käsittelyä edellisessä kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.

Nimistötoimikunta päätti esittää Suvilahden tapahtumakorttelin alueelle seuraavaa nimeä:

Kaasutehtaankenttä – Gasverksplanen

(tapahtumakenttä; urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, asemakaavamerkintä VU)

Perustelu: Liitynnäinen, Kaasutehtaankadun mukaan.

15.09.2021 Pöydälle

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 17.12.2020

Asemakaavapalvelut on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa koskien Suvilahden uuden tapahtumakorttelin asemakaavan muutosta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta, ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Suunnittelualue rajautuu luoteispuolellaan Suvilahden rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen voimalaitosalueeseen. Tämä alue on arvotettu Museoviraston Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen listaukseen RKY 2009. Kaavamuutoksessa on tärkeää pystyä liittämään uudisrakentaminen elimellisesti Suvilahden kulttuurikäytössä olevaan voimalaitosalueeseen. Alueet tulevat liittymään myös toiminnallisesti yhteen, mikä edelleen korostaa yhtenäisen kaupunkikuvallisen ilmeen tärkeyttä. Tapahtumakorttelin läpi kulkeva julkinen jalankulkuyhteys liittyy Suvilahden alueen sisäänkäyntivyöhykkeeseen, jonka hallittu ratkaisu on tärkeää. Suunnittelussa tulee huomioida myös Suvilahden olevien rakennusten korot ja luontevat liittymät katualueeseen.

Alueelta on kaavamuutoksen yhteydessä esitetty purettavaksi arkkitehti Timo Penttilän suunnittelema Piirikeskus A:n rakennus. Arkkitehti Timo Penttilä on suunnitellut Piirikeskuksen vuonna 1973-74, ja sen rakentaminen tapahtui voimalan valmistumisen jälkeen vuonna 1977. Kohde on rakennustekniikaltaan aikakaudelle tyypillinen täyselementtirakennus, jonka välipohja on toteutettu TT-laatoin. Kohde kuuluu Hanasaaren B-voimalan kokonaisuuden piiriin, jolla on rakennus- ja kulttuurihistoriallista arvoa.

Hanasaari B-voimalan tuotantokäytöstä ollaan luopumassa 2020-luvun puolivälissä, ja voimalarakennuksen jatkokäyttö on ajankohtainen aihe. Helsingin kaupungin tilaamassa Taide ja kulttuuri Helsingissä 2030 –visiotyössä on otettu kantaa Hanasaaren voimalan tulevaisuuteen. Toimenpide-ehdotuksissa Hanasaaren voimalaitokseen on esitetty kulttuurin, teknologian ja kestävän kehityksen keskusta, joka toisi yhteen elävän kaupunkikulttuurin, taiteellisen esitys- ja museotoiminnan, kestävän kehityksen sekä teknologisen osaamisen ja tutkimuksen. Kaupunginmuseo sekä koko kulttuuripalvelujen toimiala pitää aloitetta kannatettavana.

Aloitteen mukaisesti Piirikeskus A –rakennuksen purkamisessa tulee kaupunginmuseon kannan mukaan hyödyntää kiertotalouden periaatteita mahdollisimman laajasti, kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti – kuten Hanasaari B:n visiossa on esitetty. Vision periaatteita tulee seurata jo alueen kehittämistyön aikana. Elementtirakenteinen Piirikeskuksen rakennus on normaalikuntoinen, 1970-luvun rakennustavan mukaisesti toteutettu käyttörakennus. Purkaminen tulee tehdä mahdollisimman hyvin rakennusaineita kierrättäen.

Kaupunginmuseo valokuvadokumentoi alueen ja sen kohteet ennen purkamista ja muutosta. Purkaminen kohdentuu Piirikeskus A –rakennukseen sekä läheiseen skeittiparkkiin.

Kaupunginmuseo seuraa jatkosuunnittelua.

Lisätiedot

Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist@hel.fi
Close

This decision was published on 17.05.2023

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi