Kokoonpanon muutos, toimielin, kaupunginvaltuusto, ryhmän yhdistyminen, Kristillisdemokraatit ja Sininen puolue

HEL 2020-011920
More recent handlings
Case 3. / 290 §

Anmälan om sammanslagning av fullmäktigegrupper

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade den bifogade anmälan om sammanslagning av fullmäktigegrupper.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Enligt 30 kap. 1 § i förvaltningsstadgan kan ledamöterna bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige. Fullmäktige ska tillställas en skriftlig anmälan om bildandet av en fullmäktigegrupp och om dess namn och ordförande. Anmälan ska undertecknas av alla ledamöter som ansluter sig till gruppen.

Stadsfullmäktige har 29.10.2020 tillställts en skriftlig anmälan om sammanslagning av grupper, om namnet och om ordföranden, undertecknad av ledamöterna i den nya gruppen.

Close

This decision was published on 25.11.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

Stadsfullmäktiges ordförande

Ask for more info

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola@hel.fi