Kokoonpanon muutos, toimielin, kaupunginvaltuusto, ryhmän yhdistyminen, Kristillisdemokraatit ja Sininen puolue

HEL 2020-011920
More recent handlings
Case 3. / 290 §

Ilmoitus valtuustoryhmien yhdistymisestä

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi liitteenä olevan ilmoituksen valtuustoryhmien yhdistymisestä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hallintosäännön 30 luvun 1 §:n mukaan valtuustotyöskentelyään varten valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen allekirjoitettava.

Kaupunginvaltuustolle on 29.10.2020 jätetty kirjallinen ilmoitus ryhmien yhdistymisestä, nimestä ja puheenjohtajasta uuden ryhmän valtuutettujen allekirjoittamana.

Close

This decision was published on 25.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Ask for more info

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola@hel.fi