Sopimus henkilökierrosta Valtiontalouden tarkastusviraston kanssa 2020-2024

HEL 2020-011964
More recent handlings
§ 4

Sopimus henkilökierrosta Valtiontalouden tarkastusviraston kanssa 2020–2024

Tarkastusjohtaja

Päätös

Tarkastusjohtaja päätti hyväksyä sopimuksen henkilökierrosta Valtiontalouden tarkastusviraston kanssa vuosina 2020–2024.

Päätöksen perustelut

Tarkastusvirasto (Tav) on tehnyt vuodesta 2013 lähtien osaamisen kehittämisen yhteistyötä Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) kanssa. Uusi sopimus henkilökierrosta on jatkoa vuosina 2016–2020 voimassa olleelle sopimukselle.

Työkierto on osa suunnitelmallista osaamisen kehittämistä sekä henkilöstön että organisaation näkökulmasta. Tarkastusviraston toimialalla henkilövaihtoon ja liikkuvuuteen kannustetaan erityisesti siitä syystä, että halutaan määrätietoisesti kasvattaa henkilöstön osaamista vaativissa julkishallinnon ja -talouden tarkastuksen ja arvioinnin asiantuntijatehtävissä. Henkilövaihdon odotetaan vahvistavan virastojen yhteistyötä ja osaamispääomaa. Henkilövaihdossa yksilö hyötyy osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymisen lisäksi verkostojen luomisesta.

Sekä VTV:ssä että Tav:ssa osaamiset ovat suhteellisen lähellä toisiaan, mutta kummallakin on toiselta arvokasta opittavaa.

Henkilökierron toteuttaminen on kuvattu päätöksen liitteenä olevassa sopimuksessa. Sopimusluonnos on ollut kommentoitavana kaupunginkanslian henkilöstöosastolla, ja saadut kommentit on otettu laaditussa sopimuksessa huomioon.

This decision was published on 30.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Kurki, kaupunkitarkastaja, puhelin: +358931036476

hanna.k.kurki@hel.fi

Decisionmaker

Timo Terävä
tarkastusjohtaja