Työsuhdeasuntohakemus, Väinölänkatu 32, Helsingin kaupungin asunnot

HEL 2020-012304
More recent handlings
§ 135
This decisionmaker is no longer active

Työsuhdeasuntohakemus, Väinölänkatu 32, Helsingin kaupungin asunnot

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä seuraavan työsuhdeasuntohakemuksen:

**********

Hekan etelän toimiston alueella on yhteensä 9699 ARA-lainoitettua vuokra-asuntoa, joista 46 on työsuhdeasuntokäytössä.

This decision was published on 10.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Leena Räty, asuntosihteeri, puhelin: 09 310 34205

leena.raty@hel.fi

Decisionmaker

Merja Liski
yksikön päällikkö