Opetussuunnitelman muutos, koulukohtaiset muutokset koskien arviointia, perusopetusalue 2

HEL 2020-012319
More recent handlings
§ 206

Koulukohtaiset opetussuunnitelmien muutokset koskien arviointia, perusopetusalue 2

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päättää hyväksyä Hietakummun ala-asteen koulun, Hiidenkiven peruskoulun, Kankarepuiston peruskoulun, Karviaistien koulun, Latokartanon peruskoulun, Maatullin ala-asteen koulun, Malmin peruskoulun, Pihlajamäen ala-asteen koulun, Pihlajiston ala-asteen koulun, Puistolan peruskoulun, Puistolanraitin ala-asteen koulun, Pukinmäenkaaren peruskoulun, Siltamäen ala-asteen koulun, Suutarilan ala-asteen koulun, Suutarinkylän peruskoulun ja Tapanilan ala-asteen koulun opetussuunnitelmien koulukohtaiset muutokset koulujen johtokuntien esitysten mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57). Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen perusopetuksen A1-kielen opetussuunnitelman vuosiluokille1–2 kokouksessaan 10.12.2019 (§ 67).

Uudistettu valtakunnallinen arviointia koskeva luku 6 Oppimisen ja osaamisen arviointi otettiin käyttöön 1.8.2020 sellaisenaan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielinen jaosto hyväksyi opetussuunnitelman kyseisen luvun kuntakohtaiset tarkennukset kokouksessaan 8.9.2020 (§ 37).

Opetussuunnitelman valtakunnallisen ja kuntatasoisen tekstin lisäksi koulut ovat tehneet koulukohtaiset tarkennukset omiin opetussuunnitelmiinsa koskien arviointia. Opetussuunnitelmatyön tukena ovat olleet alueelliset työpajat. Koulut ovat osallistaneet omassa opetussuunnitelmatyöskentelyssään opettajia, oppilaita ja huoltajia. Opetussuunnitelmamuutokset on käsitelty kunkin koulun johtokunnassa ja nyt koulujen johtokunnat esittävät perusopetusjohtajalle päätettäväksi arviointia koskevia koulukohtaisia opetussuunnitelman tarkennuksia.

Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisen opetussuunnitelman hyväksymisestä suomenkielisen perusopetuksen osalta. (Toimintasääntö 20.9.2019 luku 4.1.1.) Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

This decision was published on 07.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Minna Ala-Ketola, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 20428

minna.ala-ketola@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments