Työsuhdeasunnon vaihto, Rukatunturintie 4, Rukatunturintie 6, Helsingin kaupungin asunnot

HEL 2020-012343
More recent handlings
§ 136
This decisionmaker is no longer active

Työsuhdeasunnon vaihto, Rukatunturintie 4, Rukatunturintie 6, Helsingin kaupungin asunnot Oy

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä seuraavan työsuhdeasunnon vaihtohakemuksen:

**********

**********

ehdolla, että vaihdettava huoneisto vapautuu yleiseen asunnonvälitykseen.

This decision was published on 10.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Leena Räty, asuntosihteeri, puhelin: 09 310 34205

leena.raty@hel.fi

Decisionmaker

Merja Liski
yksikön päällikkö