Rahoituksen myöntäminen, nuorten palkkaaminen Siisti kesä -hankkeeseen kesälle 2021

HEL 2020-012462
More recent handlings
Case 11. / 871 §

Rahoituksen myöntäminen nuorten palkkaamiseksi Siisti kesä -hankkeeseen kesäkaudelle 2021

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2021 talousarvion kohdassa 1 30 01 Khn käytettävänä olevasta määrärahasta kaupunginkanslian käytettäväksi 870 770 euroa nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Siisti kesä -hankkeeseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupungin viihtyisyyteen on varattu vuodelle 2021 kaupunginhallituksen käytettäväksi määrärahaa talousarvion kohdalle 1 30 01. Määrärahasta käytetään käyttösuunnitelman mukaisesti 820 770 euroa 16–20-vuotiaiden työntekijöiden palkkakustannuksiin sekä työntekijöiden suojavaatetuksiin, työvälineistöön sekä välittömiin turvakoulutuksiin 50 000 euroa. Yhteensä hankkeeseen käytetään 870 770 euroa.

Rekrytoinneissa tulee kiinnittää huomiota erityistä tukea työllistymiseen tarvitseviin, kuten vammaisiin, osatyökykyisiin, muunkielisiin ja muihin aliedustettuihin ryhmiin.

Määrärahalla voidaan palkata noin 280 nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin. Rahoitusta haetaan aiempien vuosien käytön ja kokemusten mukaisesti. Päätöksentekoa on aikaistettu aiempiin vuosiin nähden johtuen rahoituksen jakamisesta Siisti kesä -hankkeen ohella myös Maailman toimivin kaupunki -laaduntarkkailuhankkeelle. Rahoituksen ja työkuukausien jakautuminen sovitaan erikseen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden sekä rakentamispalveluliikelaitos Staran kanssa.

Close

This decision was published on 23.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Emmi Korvola, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 36593

emmi.korvola@hel.fi