Rahoituksen myöntäminen Maailman toimivin kaupunki -hankkeeseen kesälle 2021

HEL 2020-012467
More recent handlings
Case 12. / 872 §

Rahoituksen myöntäminen Maailman toimivin kaupunki -laaduntarkkailuhankkeeseen kesäkaudelle 2021

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2021 talousarvion kohdassa 1 30 01 Khn käytettävänä olevasta määrärahasta kaupunginkanslian käytettäväksi 100 000 euroa korkeakouluopiskelijoiden palkkaamiseksi Maailman toimivin kaupunki -laaduntarkkailuhankkeeseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupungin viihtyisyyteen on varattu vuodelle 2021 kaupunginhallituksen käytettäväksi määrärahaa talousarvion kohdalle 1 30 01. Määrärahaa käytetään yhteensä 100 000 euroa käyttösuunnitelman mukaisesti työntekijöiden palkkauskuluihin ja muihin kustannuksiin, kuten työvälineisiin ja koulutukseen. Rahoituksen ja työkuukausien jakautuminen sovitaan erikseen kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan kesken.

Hankkeessa palkataan katutöiden ja palveluiden laaduntarkkailijoita havainnoimaan maailman toimivimman kaupungin toteutumista käytännössä sekä tekemään korjauksia ja parannusehdotuksia. Tiiminvetäjät koostavat loppuraportin keskeisimmistä havainnoista. Lisäksi hankkeeseen palkataan viestintäalan harjoittelija. Määrärahalla voidaan palkata yhteensä 22 korkeakouluopiskelijaa 1−3 kuukauden työsuhteisiin.

Hankkeesta saatiin hyödyllistä tietoa ja tuloksia vuonna 2020, joten sitä kannattaa jatkaa. Hankkeen aikana todettiin, että korkeakouluopiskelijoilla on laaduntarkkailun tekemiseen tarvittavat valmiudet.

Close

This decision was published on 23.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Emmi Korvola, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 36593

emmi.korvola@hel.fi