Ohje, virkajärjestelyjä ja virkasuhdetta koskevat menettelytavat, kaupunginkanslia

HEL 2020-012528
More recent handlings
§ 58

Ohje virkajärjestelyjä ja virkasuhdetta koskevista menettelytavoista

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja antaa liitteenä olevan ohjeen virkajärjestelyjä ja virkasuhdetta koskevista menettelytavoista.

Päätöksen perustelut

Ohjeeseen on päivitetty kaupungin hallintosäännön mukaiset muutokset ohjeen kohtaan 3.2.2 koskien viran täyttämistä ilman julkista hakumenettelyä.

This decision was published on 28.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Ohje virkajärjestelyjä ja virkasuhdetta koskevista menettelytavoista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.