Avustuksen hakeminen, valtionavustus, Vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden opetuksen järjestämiseen vuonna 2020

HEL 2020-012719
More recent handlings
§ 222

Avustuksen hakeminen, valtionavustus, Vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden opetuksen järjestämiseen vuonna 2020

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea Opetushallitukselta valtionavustusta vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen 3 364 406 euroa. Avustusta haetaan suomenkielisen opetuksen järjestämiseen 3 317 407 euroa ja ruotsinkielisen opetuksen järjestämiseen 46 999 euroa. Hakemukset ja hakutiedotteet ovat liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa pedagoginen asiantuntija ********** ja suunnittelija ********** toimimaan asiointiroolissa edellä mainitun valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi ylimääräistä valtionavustusta vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2020. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 86 % hyväksyttävistä laskennallisista kustannuksista. Opetustunnin laskennallinen kustannus on 25 euroa. Helsingin kaupungin järjestämä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetus sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppilaiden ja -opiskelijoiden muun opetuksen tukeminen ja oman äidinkielen opetus järjestetään osittain erillisellä valtionavustuksella.

This decision was published on 15.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Leeni Siikaniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 86212

leeni.siikaniemi@hel.fi

Kaisa Kamppi, suunnittelija, puhelin: 09 310 33670

kaisa.kamppi@hel.fi

Riikka Merimaa-Jovanovic, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 64636

riikka.merimaa-jovanovic@hel.fi

Minna Ala-Ketola, pedagginen asiantuntija, puhelin: 09 310 20428

minna.ala-ketola@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Hakemus 2020
2. Ansökan 2020
3. Hakutiedote 2020
4. Ansökningsmeddelande 2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.