Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, Perusopetukseen valmistavan opetuksen kehittäminen esi- ja alkuopetuksessa

HEL 2020-012725
More recent handlings
§ 215

Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, Perusopetukseen valmistavan opetuksen kehittäminen esi- ja alkuopetuksessa

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea Opetushallitukselta valtion erityisavustusta perusopetukseen valmistavan opetuksen kehittämiseen suomenkielisessä esi- ja alkuopetuksessa. Avustusta haetaan 88 500 euroa. Hakemus ja hakutiedote ovat liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa pedagoginen asiantuntija Katja Utti-Lankisen toimimaan asiointiroolissa edellä mainitun valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi erityisavustuksen maahanmuuttotaustaisten oppilaiden tukemiseen koulutuksen nivelvaiheissa, perusopetukseen valmistavan opetuksen integraation tukemiseksi. Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista. Avustus tulee käyttää perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaiden integraation tukemiseen kehittämällä ja vakiinnuttamalla hyviä käytäntöjä valmistavan opetuksen ja esi- ja perusopetuksen nivelvaiheessa sekä perusopetukseen integroinnissa valmistavan opetuksen aikana.

This decision was published on 10.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Leeni Siikaniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 86212

leeni.siikaniemi@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Avustushakemus
2. Hakutiedote OPH

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.