Asemakaavan muutosnro 12766, Kultakruununkaari, Kruunuvuori

HEL 2020-012980
More recent handlings
Case 8. / 225 §

Detaljplaneändring för Guldkronsbågen i Degerö (nr 12766)

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplan för kvarteret 49349 och ett närrekreationsområde i 49 stadsdelen (Degerö, Kronbergsstranden) och detaljplaneändring för tomterna 1 och 2 i kvarteret 49319 samt gatu- och närrekreationsområden i 49 stadsdelen (Degerö, Kronbergsstranden) enligt ritning nr 12766 (ett nytt kvarter nr 49450 bildas), daterad 29.11.2022, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Behandling

Förslag om återremiss

Ledamoten Laura Korpinen understödd av ledamoten Mikko Paunio föreslog att stadsfullmäktige återremitterar ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning med följande motivering:

Jag föreslår att ärendet återremitteras för ny beredning för att minska antalet planbestämmelser, så att boendekostnaderna inte i onödan höjs genom dessa.

När den allmänna strävan är att tygla boendekostnaderna och minska energiförbrukningen, finns det ingen orsak att genom planbestämmelser tvinga tomter att ansluta sig till avfallstransportsystem med rörledningar som kräver mycket energi och är opålitliga till sin funktion.

Man borde inte genom bestämmelser besluta att parkeringsplatser för bilar ska byggas uttryckligen under däck, eller förbjuda att parkeringsplatser byggs ovanpå däck eller på gårdar. Användningen av däck är ett dyrt sätt att bygga som gör det svårt att genomföra reparationer och förhindrar infiltration av regnvatten. Det går inte heller att plantera träd på däcken.

1 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ledamoten Laura Korpinens förslag om återremiss

Ja-röster: 75
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Aino Tuominen, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Nej-röster: 8
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Juhani Strandén

Blanka: 1
Mika Raatikainen

Frånvarande: 1
Mari Holopainen

Stadsfullmäktige fortsatte behandlingen av ärendet.

See table with voting results

Avvikande mening

Ledamoten Laura Korpinen anmälde avvikande mening med följande motivering:

Detaljplanen borde ha återremitterats för ny beredning för att minska antalet planbestämmelser, så att boendekostnaderna inte i onödan höjs genom dessa.

När den allmänna strävan är att tygla boendekostnaderna och minska energiförbrukningen, finns det ingen orsak att genom planbestämmelser tvinga tomter att ansluta sig till avfallstransportsystem med rörledningar som kräver mycket energi och är opålitliga till sin funktion.

Man borde inte genom bestämmelser besluta att parkeringsplatser för bilar ska byggas uttryckligen under däck, eller att förbjuda att parkeringsplatser byggs ovanpå däck eller på gårdar. Användningen av däck är ett dyrt sätt att bygga som gör det svårt att genomföra reparationer och förhindrar infiltration av regnvatten. Det går inte heller att plantera träd på däcken.

Äänestys 1

Ayes: Behandlingen fortsätter

Noes: Jag föreslår att ärendet återremitteras för ny beredning för att minska antalet planbestämmelser, så att boendekostnaderna inte i onödan höjs genom dessa. När den allmänna strävan är att tygla boendekostnaderna och minska energiförbrukningen, finns det ingen orsak att genom planbestämmelser tvinga tomter att ansluta sig till avfallstransportsystem med rörledningar som kräver mycket energi och är opålitliga till sin funktion. Man borde inte genom bestämmelser besluta att parkeringsplatser för bilar ska byggas uttryckligen under däck, eller förbjuda att parkeringsplatser byggs ovanpå däck eller på gårdar. Användningen av däck är ett dyrt sätt att bygga som gör det svårt att genomföra reparationer och förhindrar infiltration av regnvatten. Det går inte heller att plantera träd på däcken.

Member Political group
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hagman, Sandra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kettunen, Marko No council group
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima No council group
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tuominen, Aino Vihreä valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
Kokoomuksen valtuustoryhmä 23 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 17 0 0 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 12 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 3 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
No council group 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 1 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 7 1 0
Close

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Detaljplanens centrala innehåll

Detaljplanen och detaljplaneändringen gäller ett område vid gatan Guldkronsbågen i Kronbergsstranden, Degerö. Detaljplanen gör det möjligt att bygga kvarter för flervåningshus i området norr om Guldkronsbågen och anvisa mer byggrätt för kvartersområdet söder om gatan. Samtidigt justeras gränsen för rekreations- och naturskyddsområdet. Detaljplanen gjordes, eftersom den föregående detaljplanen för Kronberget upphävdes i högsta förvaltningsdomstolen för två kvarter på grund av bristfälliga utredningar om fladdermössens levnadsförhållanden. Utöver de kvartersområden för vilka planen upphävdes ingår omgivande gatuområden, en del av ett närrekreationsområde samt kvarteret 49319 i planområdet.

Staden har strävat efter att mängden byggande i den aktuella detaljplanen ska vara nära den mängd som anvisades i den föregående detaljplanen. Därför utökades exploateringsgraden i kvarteret 49319. Områdets stadsbildsmässiga idé och naturvärden beaktas i detaljplanen. Planområdets yta är 27 598 m², våningsytan är 16 930 m² och antalet invånare ökar med ca 380. Det genomsnittliga exploateringstalet för tomterna på kvartersområdet för flervåningshus (AK) är e=1,54. Byggrätten minskades med 2 880 m² vy jämfört med den detaljplan för Kronberget som delvis upphävdes. Målet är att främja bostadsproduktionen i området och att skapa en levande, unik och trygg stadsdel. I detaljplanen har staden i synnerhet strävat efter att beakta Kronbergets naturvärden i planeringen av kvarteren för flervåningshus och hitta en lämplig lösning på var gränsen mellan kvarteren och närrekreationsområdet ska gå.

I området planeras två kvarter för flervåningshus. Boendeparkeringen har anvisats under jorden och på ett kvartersområde för bilplatser vid en gata med namn Salamandergränden. Närrekreationsområdet har utvidgats söderut så att områdets naturvärden beaktas. I samband med detaljplanen har en trafikplan (ritning nr 7285) utarbetats. Trafikplanen innehåller förslag till trafikarrangemang från Guldkronsbågen till Enhörningsgränden och Salamandergränden. I förslaget ingår de arrangemang för gång-, cykel-, bil- och servicetrafik som behövs i kvarteren. Gatuområdena i områdets norra del har ändrats så att Vildmansgränden har strukits helt och Enhörningsgränden och Salamandergränden har förkortats till hälften så att naturområden i den norra delen besparas gatubyggande.

Genomförandet av detaljplanen bidrar i synnerhet till att närrekreationsområdets värdefulla naturområden och fladdermössens rutter beaktas genom bostadskvartersområdens placering och gränser mot naturområdena.

Beslut som detaljplanen bygger på

För området gäller delgeneralplanen för Kronbergsstranden (nr 11756, trädde i kraft 26.6.2011). I delgeneralplanen upptas planområdet som bostadsområde där det är tillåtet att bygga småhus och höghus och rekreationsområde i norr. I Helsingfors underjordiska generalplan 2021 finns en beteckning som anger de nuvarande underjordiska lokalerna och tunnlarna och som förpliktar till att beakta dem och att trygga deras förutsättningar för att fungera och utvecklas. Den aktuella detaljplanen stämmer överens med dessa generalplaner.

Detaljplanen bidrar till att staden kan uppnå målen i stadsstrategin genom att främja bostadsproduktion vid goda kollektivtrafikförbindelser i enlighet med målen i programmet för boende och härmed sammanhängande markanvändning, d.v.s. BM-programmet. I detaljplanen reserveras tillräckligt med plats för rekreationsområden och motion. Planen skapar också förutsättningar för ett gott stadsliv och möten mellan människor. Byggandet anvisas inte till stadens mest värdefulla naturområden.

Områdets förutsättningar och nuläge

En del av detaljplaneområdet har varit ett oljehamnsområde, vars miljö har bearbetats avsevärt enligt oljehamnens behov. Oljehamnens verksamhet i Kronbergsstranden har upphört och alla byggnader och konstruktioner som hörde till den har rivits och marken har sanerats. Nu för tiden är oljehamnsområdet en schaktad grusplan. Detaljplaneområdets norra del utgörs av en del av Kronbergets rekreationsområde och gles bergsskog, som förblir ett naturområde. I området finns viktiga naturvärden. För området anvisas rekreationsleder i bergsterräng med varierande höjdskillnader. I norr gränsar detaljplaneområdet till Kronbergets närrekreationsområde och ett naturskyddsområde. I väster, söder och öster gränsar området till nya bostadskvarter som kommer att byggas i Kronberget. En parkplan utarbetades för Kronbergets rekreationsområde år 2022.

För området gäller en detaljplan från 2020. Enligt detaljplanen har området betecknats som område för närrekreation (VL/s), en kulturhistoriskt, landskapsmässigt och geologiskt värdefull helhet av rekreationsområden, kvartersområde för bostadshus (A) och gatuområde.

Detaljplanen för Kronberget upphävdes i högsta förvaltningsdomstolen för två kvarter på grund av bristfälliga utredningar om fladdermössens levnadsförhållanden. De kvarter för vilka planen upphävdes saknar detaljplan.

Helsingfors stad äger rekreationsområdet. I övrigt är detaljplaneområdet i privat ägo. Detaljplanen har utarbetats på ansökan och innehållet har förhandlats fram med den sökande.

Detaljplaneändringens kostnader

Genomförandet av detaljplanen medför kostnader för att bygga gatuområden i enlighet med detaljplanen. De ändringar som detaljplaneändringen förorsakar gatuområdena bedöms inte medföra särskilda merkostnader jämfört med situationen med den tidigare, delvis gällande detaljplanen för gatuområdena (12330).

Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Staden får markanvändningsersättningar för de privatägda tomterna. Markanvändningsavtalet och föravtalet om fastighetsköp för området godkändes på stadens vägnar genom stadsmiljönämndens beslut 6.6.2023 (§ 331) och avtalet undertecknades 27.6.2023. Genom föravtalet justerades ett tidigare avtal, som hade förhandlats utifrån den detaljplan som upphävdes delvis.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

Den bifogade rapporten om växelverkan innehåller sammandrag av de ställningstaganden från myndigheter och åsikter från intressenter som kommit in under beredningen av detaljplanen, samt bemötandena till påpekandena i dessa.

Myndighetssamarbete

I samband med beredningen av detaljplanen har man samarbetat med olika parter inom stadsmiljösektorn samt med följande parter:

 • Helen Ab
 • Helen Elnät Ab
 • samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM vattenförsörjning)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen)

Myndigheternas ställningstaganden till programmet för deltagande och bedömning gällde beaktandet vid detaljplanläggningen av de vatten- och avloppsledningar som håller på att byggas och som planeras, organiseringen av en insamlingsplats för avfall och kvartersspecifika återvinningsställen och beaktandet av skyddsobjekten i Kronbergets område i detaljplaneringen. De frågor som tagits upp i ställningstagandena har beaktats i planläggningsarbetet så att de redan planerade vattenförsörjningslinjerna har beaktats i planeringen av nya kvarters- och gatuområden. Platserna för sopsugssystemets insamlings- och återvinningsställen har beaktats i referensplanerna och servicekörningen till dem i trafikplanen.

Åsikter

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning gällde beaktandet i detaljplaneändringen av den utredning om fladdermössen som utarbetas om området, grön- och rekreationsområdets tillräckliga storlek, de värdefulla naturområdenas omfattning, bevarande av området norr om oljehamnsområdets gallerstaket i naturligt tillstånd, områdets naturvärden, avlägsnandet av det lagakraftvunna kvarteret AK 49316 från detaljplanen eller nya gränser för kvarteret samt fåglarnas levnadsförhållanden i detaljplaneområdet. Åsikterna har beaktats i planläggningen på så sätt att gränsen för kvartersområdet för flervåningshus har flyttats söderut utanför fladdermössens rutt så att de värdefulla naturområdena bevaras. Det kom in två skriftliga åsikter.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Detaljplaneförslaget var offentligt framlagt 4.7–16.8.2022, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.

En anmärkning gjordes mot förslaget till detaljplan. Anmärkningen gjordes av Helsingfors naturskyddsförening rf. Påpekandena i anmärkningen gällde detaljplaneförslagets inverkan på bergsskogar och moskogar i norr om oljehamnens skaket, flyttning söderut av bostadskvarteret, bevarande av ett örtrikt skogskärr, detaljplanebestämmelser om dammen, placeringen av byggnader i ett geologiskt värdefullt bergsområde, anvisandet av byggande som ett utsprång mot rekreationsområdet, förbättring av Enhörningsgränden, ljuset och de ekologiska förbindelserna, detaljplanebestämmelser om gårdsbelysning och gårdsområden, lagringen under byggtiden, förvaringen av snö, placeringen av dagsgömställen för fladdermöss, plantering av fler träd vid gatorna, utökning av detaljplanematerialet och utarbetandet av en så kallad LUMO-detaljplan om naturens mångfald.

Följande aktörer lämnade in utlåtanden:

 • HRM
 • Helen Elnät Ab
 • NTM-centralen
 • kultur- och fritidssektorns stadsmuseum

Påpekandena i NTM-centralens utlåtande gällde detaljplanebeteckningen om ett naturskyddsområde, som borde vara SL, inte VL/s, till de delar som området eventuellt sträcker sig fram till det nuvarande naturskyddsområdet, detaljplanebestämmelsen om en gränserna för delområdet Lep, som gäller fladdermössen, och skyddsobjekt i närheten av detaljplaneområdet.

Gränsen för Guldkronsbågens detaljplaneområde söder om naturskyddsområdet har justerats så att naturskyddsområdet inte omfattas av detaljplanen i det justerade förslaget. Bestämmelsen om gränserna för delområdet Lep justerashar preciserats enligt följande: ”Ett viktigt fladdermusområde där de rutter som fladdermöss som jagar i området använder ska beaktas. Områdets trädbestånd ska skötas om eller nya träd planteras så att det finns tillräckligt med träd för att fladdermössen ska kunna röra sig i området.”

HRM:s påpekanden gällde byggplanerna för vattenförsörjningen samt avfallshanteringen.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget varit offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges sammanfattningar av anmärkningarna och myndighetsutlåtandena om detaljplaneförslaget samt bemötandena till påpekandena i dessa.

Det som har framförts i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

I plankartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att planen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskuterats med berörda parter och den privata markägaren.

Föredraganden konstaterar att ett fel har upptäckts efter att ärendet behandlades i nämnden och att planläggningstjänsten därför korrigerade detaljplanebeskrivningen och dess bilagor 17.8.2023 så att de motsvarar korrigeringen. För området gäller delgeneralplanen för Kronbergsstranden, inte Generalplan 2016, som det felaktigt påstods i den 29.11.2022 daterade beskrivningen.

Föredraganden konstaterar även att Helsingfors stads byggnadsordning godkändes 24.5.2023, inte 7.6.2023, till skillnad från vad som påstods i detaljplanebeskrivningen. Byggnadsordningen trädde i kraft 7.6.2023.

Närmare motiveringar

Motiveringen till detaljplaneändringen framgår mer i detalj av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Close

Kaupunginhallitus 11.09.2023 § 536

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) korttelin 49349 ja lähivirkistysalueen asemakaavan ja 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) korttelin 49319 tonttien 1 ja 2 sekä katu- sekä lähivirkistysalueiden asemakaavan muutoksen 29.11.2022 päivätyn piirustuksen nro 12766 mukaisena (muodostuu uusi kortteli 49450) ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.12.2022 § 693

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 29.11.2022 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12766 (liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaava koskee 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) korttelia 49349 ja lähivirkistysaluetta. Asemakaavan muutos koskee 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) korttelin 49319 tontteja 1 ja 2, katu- sekä lähivirkistysalueita (muodostuu uusi kortteli 49450).

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
  • Skanska Talonrakennus Oy: 9 000 euroa
Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Suvi Huttunen ja tiimipäällikkö Anu Kuutti. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

29.11.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen@hel.fi

Janne Antila, liikenneinsinööri, puhelin: 310 20355

janne.antila@hel.fi

Sofia Kangas, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 42159

sofia.kangas@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 25.8.2022

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Kultakruununkaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksesta. Museo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen sekä arkeologian näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Kultakruununkaari-nimiseen katuun liittyvää aluetta, joka sijaitsee Kruunuvuorenrannassa, Laajasalossa. Kaavaratkaisu mahdollistaa, että Kultakruununkaaren pohjoispuolelle olevalle alueelle rakennetaan asuinkerrostalokortteleita ja eteläpuolen korttelialueelle sallitaan lisää rakennusoikeutta. Samalla tarkistetaan virkistys- ja luonnonsuojelualueen rajausta.

Rakennetun kulttuuriympäristön osalta kaupunginmuseolla ei ole ollut kaavahankkeeseen huomautettavaa.

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta kaupunginmuseo on kaavaprosessin OAS-vaiheen lausunnossaan tuonut esille, että asemakaavan Laajasalo, Kruunuvuorenranta, Kultakruununkaari -alueella ei sijaitse muinaismuistolain (295/1963) suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Kaava-alueen ympäristöstä on syytä tuoda esille kaksi suojelukohdetta. Kaava-alueen länsipuolella noin 40 metrin päässä suunnittelualueen rajasta, sijaitsee luolakohde Kruunuvuori (muinaisjäännösrekisterin nro 1000030748). Kyseessä saattaa olla ensimmäisen maailmansodan aikaisen Kruunuvuoren ilmatorjuntapatterin ammuskellari, jota on muutettu myöhemmin. Kohde on merkitty kaavaan sm-merkinnällä ja se on muinaismuistolain suojaama.

Kallioon louhittu luola sijaitsee Kruunuvuoren itärinteellä kallion juurella, missä sijaitsee luolan betoniseinämä ovineen. Luolan edustalta kulkee tien katkelma itä-kaakkoon. Tie ei ole alkuperäisessä kunnossa, vaan sitä vaikuttaa parannellun Laajasalon öljysataman toiminta-aikana. Tien ympäristössä sijaitsee louhekivikasoja.

Toinen suojeltu kohde sijaitsee myös kaava-alueen ulkopuolella. Kaava-alueen kaakkoispuolella kallionmäen päällä sijaitsee vaaleaksi maalattu 11 tuuman tykinammus. Korkeuspiste saattaa liittyä 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa Kruunuvuoreen suunnitellun linnoituksen mittauksiin. Kohde on merkitty kaavaan s-merkinnällä.

Kaavaehdotukseen liittyvässä selostuksessa edellä mainitut suojelukohteet onkin tuotu esille ja kirjattu, että kaava-alueen läheisyydessä sijaitsevien muinaismuistolain suojaamien suojelukohteiden säilyminen huomioidaan Kultakruununkaaren kaavaa toteutettaessa ja toimittaessa alueella.

Lisätiedot

Juha Vuorinen, tutkija, puhelin: 310 36940

juha.h.vuorinen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.01.2022 § 3

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12766 pohjakartan kaupunginosassa 49 Laajasalo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12766
Kaupunginosa: 49 Laajasalo
Kartoituksen työnumero: 49/2021
Pohjakartta valmistunut: 17.12.2021
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Kari Rajala, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 31031976

kari.rajala@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Close

This decision was published on 03.10.2023

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) för behandlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.