Vuokraus, varastotila, Kaasutehtaankatu 1, Suvilahti, kaupunkiympäristön toimiala / kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, nuorison palvelukokonaisuus

HEL 2020-013018
More recent handlings
§ 84

Varastotilan vuokraus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden käyttöön, Kaasutehtaankatu 1, Suvilahti

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja hyväksyi liitteenä olevan tarvekuvauksen ja päätti toimialan tilatarpeesta liittyen noin 32,5 m² suuruisen varastotilan vuokraamiseen kaupunkiympäristön toimialalta kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden käyttöön osoitteesta Kaasutehtaankatu 1. Kaupunkiympäristön toimiala vuokraa tilat Kiinteistö Oy Kaapelitalolta. Varastotila vuokrataan 1.12.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella, jossa on molemminpuolinen yhden (1) kuukauden irtisanomisaika.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden tapahtumayksikkö ja Tiivistämö tuottavat tapahtumia Suvilahdessa ja myös muualla Helsingissä. Nykyiset varastotilat eivät ole riittävät Tiivistämön teknisten laitteiden, kalusteiden sekä tapahtumayksikön ulkotuotantokaluston säilyttämiseen. Ulkotuotannon kalusteita varten on käytetty Hietaniemenkatu 9 kellarivarastoa, jonka vuokrasopimus on päättymässä.

Varastotilan vuokrasopimus alkaa 1.12.2020 ja se on voimassa toistaiseksi yhden (1) kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Vuokrattava tila on noin 32,5 m² ja sen kokonaisvuokra on 349,06 euroa kuukaudessa (10,74 e/m²/kk) eli 4 188,72 euroa vuodessa. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallinnointikulu, joka on suuruudeltaan 0,5 e/m²/kk. Lisäksi sähkönkulutuksesta peritään 0,49 e/m²/kk eli 15,93 euroa kuukaudessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 90 toimivaltaansa tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

This decision was published on 10.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Pekka Mönttinen, toiminnanjohtaja, puhelin: 09 310 45807

pekka.monttinen@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Tarvekuvaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.